Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


74 SayıEditör
Dr. Abdullah AYDIN

Editör Yardımcısı
Dr. Fatih KANA - Dr. Wisam Abdullah JASIM -Dr. Amel Tsouria GUELAI

Türkiye  2022

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAli Zaid Khalaf & Sabah Atallah Diyaiy  
THE PARADOX OF A POSTMODERN TECHNOLOGY IN SARAH RUHL’S DEAD MAN’S CELL PHONE Ss, 1-12
THE PARADOX OF A POSTMODERN TECHNOLOGY IN SARAH RUHL’S DEAD MAN’S CELL PHONE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3259
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nadia Muttlaq Arma  
THE IRAQI FIGHTER SQUARE BRIDGE, PROBLEMS AND SOLUTIONS, A STUDY IN TRANSPORTATION GEOGRAPHY Ss, 13-27
THE IRAQI FIGHTER SQUARE BRIDGE, PROBLEMS AND SOLUTIONS, A STUDY IN TRANSPORTATION GEOGRAPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3260
Özet | Abstract | Tam Metin |


Asmaa Mehdi Saleh  
THROWING A STONE IN THE LAKE OF MARRIAGE: THE REBELLIOUS WIFE IN ELIF SHAFAK’S THE FORTY RULES OF LOVE Ss, 28-37
THROWING A STONE IN THE LAKE OF MARRIAGE: THE REBELLIOUS WIFE IN ELIF SHAFAK’S THE FORTY RULES OF LOVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3261
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zainab Muhammed Amin & Jinan Abdul-Jabbar Kazem  
MEASURING ECONOMIC WELL-BEING USING STATISTICAL INDICATORS IN THE RESIDENTIAL NEIGHBORHOODS OF THE NEW BAGHDAD SUB-DISTRICT IN THE NEW BAGHDAD DISTRICT Ss, 38-67
MEASURING ECONOMIC WELL-BEING USING STATISTICAL INDICATORS IN THE RESIDENTIAL NEIGHBORHOODS OF THE NEW BAGHDAD SUB-DISTRICT IN THE NEW BAGHDAD DISTRICT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3262
Özet | Abstract | Tam Metin |


Haider Fadhel Kadhem & Ali Adnan Hasan  
EFFECTIVE TRAINING STRATEGIES TO INFLUENCE EMPLOYEES' ATTITUDES TOWARD USING AUTOMATION AT PUBLIC ADMINISTRATION WORKPLACE Ss, 68-84
EFFECTIVE TRAINING STRATEGIES TO INFLUENCE EMPLOYEES' ATTITUDES TOWARD USING AUTOMATION AT PUBLIC ADMINISTRATION WORKPLACE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3263
Özet | Abstract | Tam Metin |


Israa Ghazi Ibrahim -  
THE ROLE OF ELECTRONIC MEDIA IN IMPROVING THE SKILLS OF STUDENTS OF MUSICAL Ss, 85-108
THE ROLE OF ELECTRONIC MEDIA IN IMPROVING THE SKILLS OF STUDENTS OF MUSICAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3264
Özet | Abstract | Tam Metin |


Wafaa Jassim Mohammad - Sahar Ali Sarhan & Muna.k.Abd  
THE EFFECTIVENESS OF ANIMATION IN ADVERTISING PROMOTION Ss, 109-143
THE EFFECTIVENESS OF ANIMATION IN ADVERTISING PROMOTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3265
Özet | Abstract | Tam Metin |


Faeza Adnan Salih & Zena Abdelameer  
THE VALUE OF COLLABORATIVE LEARNING IN DEVELOPING STUDENT’S SPEAKING SKILLS Ss, 144-165
THE VALUE OF COLLABORATIVE LEARNING IN DEVELOPING STUDENT’S SPEAKING SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3266
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bülent GÜVEN & Fevzi DEMİR  
AN EXAMINATION OF THE GRADUATE EDUCATION THESES CARRIED OUT WITHIN THE SCOPE OF LITERACY SKILLS INCLUDED IN THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM Ss, 166-181
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN OKURYAZARLIK BECERİLERİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZLERİNE İLİŞKİN BİR İNCELEME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3182
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ümran BOLAT  
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRİMİÇİ MAHREMİYET FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 182-192
EXAMINATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS' ONLINE PRIVACY AWARENESS LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3207
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşe GURBETOĞLU  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÖĞRETMEN-AİLE İŞ BİRLİĞİ VE ÖĞRETMENLERİN VELİLERLE YAŞADIKLARI İLETİŞİM PROBLEMLERİ: ANKARA İLİ ETİMESGUT İLÇESİ ÖRNEĞİ Ss, 193-207
TEACHER-FAMILY COOPERATION IN PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND COMMUNICATION PROBLEMS EXPERIENCED BY TEACHERS WITH PARENTS: AN EXAMPLE OF THE ETIMESGUT DISTRICT OF ANKARA PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3209
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serhat KÜÇÜK & Gülay ERBAŞ  
IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS TEACHING PROJECTS, IDIOMS AND PHRASES USE OF TURKISH LITERATURE PRODUCTS (SAMPLE OF MUSTAFA KUTLU TITLED BLUE BIRD) Ss, 208-219
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ATASÖZÜ, DEYİMLER VE KALIP SÖZLERİN ÖĞRETİMİNDE TÜRK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNDEN YARARLANMA (MUSTAFA KUTLU’NUN MAVİ KUŞ İSİMLİ ESERİNİN ÖRNEĞİ)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3226
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adnan ALGÜL & Zeliha Beyza TAŞ  
FIKHÎ HADİSLERİN RİVAYET ÖZELLİKLERİ BAĞLAMINDA “VELİSİZ VE İKİ ADİL ŞAHİTSİZ NİKÂH OLMAZ” RİVAYETİNİN SENED VE METİN TAHLİLİ Ss, 220-230
IN THE CONTEXT HADİTS ON LEGİSTLATİON THE CRİTİCİSİNG AND TAKRHRİJ OF THE “NO MARRİAGE WİTHOUT GUARDİON AND TWO JUST WİTNESSES”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3227
Özet | Abstract | Tam Metin |


Eyüp Tezcan KÖSE  
ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE BAĞLI OLARAK İNCELENMESİ Ss, 231-248
REVIEW OF VOCATIONAL DEPLETION LEVELS OF TEACHERS IN PRIVATE EDUCATION SCHOOLS BASED ON SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3206
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bünyamin SARIKAYA - Süleyman AYDENİZ & Mustafa HAYDAROĞLU  
ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİNE GÖRE TASARLANAN ETKİNLİKLERİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA TUTUM VE KAYGILARINA ETKİSİ Ss, 249-259
THE EFFECT OF “SIX THINKING HATS” ACTIVITIES ON MIDDLE SCHOOL STUDENTS' WRITING ATTITUDES AND ANXIETY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3230
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cabbar ÇAYIR  
İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN ÖZ YETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: ORDU İLİ ÖRNEĞİ Ss, 260-270
INVESTIGATION OF PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS' SELF-EFFICACY PERCEPTIONS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES: THE CASE OF ORDU PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3234
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hacer ATLIHAN  
NAHİV KONUSUNDA YAZILAN TÜRKÇE ESERLER Ss, 271-280
TURKISH WORKS WRITTEN ABOUT SYNTAX
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3232
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mukaddes ÇELİK  
ÂL KAVRAMININ İŞTİKAKI VE ANLAMINA DAİR SEMANTİK BİR ANALİZ Ss, 281-289
A SEMANTIC ANALYSIS ON THE ETYMOLOGY AND MEANING OF THE CONCEPT OF ÂL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3233
Özet | Abstract | Tam Metin |


Berikan KELEPÇE  
ARAP ŞİİRİNDE AĞIT KONUSUNA DAİR ANALİTİK BİR BAKIŞ Ss, 290-298
AN ANALYTICAL PERSPECTIVE ON LAMENTATION IN ARABIC POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3236
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdullah Serkan CANİPEK  
EXAMINATION OF TEACHERS' ETHICAL USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES Ss, 299-315
ÖĞRETMENLERİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ ETİK KULLANIM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3253
Özet | Abstract | Tam Metin |


Celalettin ÖZKAN  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OKULDA KALMA TUTUMLARININ BELİRLENMESİ: ÜNYE ÖRNEĞİ Ss, 316-325
DETERMINING THE ATTITUDES OF CLASSROOM TEACHERS’ RETENTION: THE CASE OF ÜNYE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3252
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zübeyir BADECİ  
ARAPLARDA MEDİH SANATINA DAİR ÇÖZÜMSEL BİR BAKIŞ Ss, 326-333
AN ANALYSIS OF THE ART OF THE ARABIC PRAISE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3228
Özet | Abstract | Tam Metin |


Osman Turgut DİLEK  
KELAMCILARIN “ALLAH’IN İLMİ” HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNE NAHİV İLMİNİN ETKİSİ Ss, 334-345
THE EFFECT OF GRAMMAR ON THE VİEWS OF THEOLEOGİANS ABOUT THE KNOWLEDGE OF ALLAH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3254
Özet | Abstract | Tam Metin |


Onur TÜRKYILMAZ  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMI ÖZ YETERLİLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ Ss, 346-359
A STUDY ON THE SELF-EFFICACY LEVELS OF CLASSROOM TEACHERS USING COMPUTERS AND THE INTERNET: THE CASE OF MERSIN PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3235
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat KAHVECİ  
ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ PERFORMANSLARI VE OKUL MÜDÜRLERİNİN LİDERLİK STİLLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 360-378
EXAMINATION OF TEACHERS' PROFESSIONAL PERFORMANCES AND THE LEADERSHIP STYLES OF SCHOOL PRINCIPALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3242
Özet | Abstract | Tam Metin |


Derya ÖZTÜRK  
OKUL MÜDÜRÜNÜN YARATICI LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN ÖĞRETMEN İŞ YAŞAM KALİTE DÜZEYİNE ETKİSİ: ÇANKAYA İLÇESİ ÖRNEĞİ Ss, 379-393
THE EFFECT OF THE CREATIVE LEADERSHIP QUALITIES OF THE SCHOOL PRINCIPAL ON THE LEVEL OF TEACHER WORK LIFE QUALITY: AN EXAMPLE OF THE ÇANKAYA DISTRICT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3240
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kadir PAMUK  
ÖĞRETMENLERİN GÖZÜNDEN OKUL YÖNETİCİLERİNİN İNOVATİF LİDERLİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ: ÜNYE İLÇESİ ÖRNEĞİ Ss, 394-405
INNOVATIVE LEADERSHIP LEVELS OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS: THE EXAMPLE OF ÜNYE DISTRICT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3251
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emine Merve USLU  
ÇOCUKLARIN DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIKLARI İLE EBEVEYNLERİN DİJİTAL OYUN REHBERLİK STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 406-421
EXAMINATION OF CHILDREN'S DIGITAL GAMING ADDICTIONS AND PARENTS' DIGITAL GAMING GUIDANCE STRATEGIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3249
Özet | Abstract | Tam Metin |


Canan KARABULUT  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ Ss, 422-434
EXAMINATION OF THE ATTITUDES OF THE TEACHER'S TEACHING PROFESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3250
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülsüm ÇALIŞKAN  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN VELİLERLE İLETİŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA İLİ ETİMESGUT İLÇESİ ÖRNEĞİ Ss, 435-456
EVALUATION OF PRESCHOOL TEACHERS' COMMUNICATION WITH PARENTS: THE CASE OF ETIMESGUT DISTRICT OF ANKARA PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3256
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ebru ÖZDEMİR  
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ İLE MESLEKİ ÖZ YETERLİK ALGISI: MANİSA İLİ ÖRNEĞİ Ss, 457-469
THE PERCEPTION OF SPECIAL EDUCATION TEACHERS ON BURNOUT LEVEL AND PROFESSIONAL SELF-EFFICACY: THE EXAMPLE OF MANİSA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3241
Özet | Abstract | Tam Metin |


Feray EREN  
MESLEK LİSESİ YÖNETİCİLERİNİN YÖNETİM SÜREÇLERİNE GÖRE OKUL YÖNETME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 470-481
EXAMINATION OF SCHOOL MANAGEMENT SKILLS ACCORDING TO THE MANAGEMENT PROCESS OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL ADMINISTRATORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3257
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emine Merve USLU  
MESLEKİ STAJ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (MESDÖ) GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 482-494
Vocational Internship Assessment Scale Validity Relıability Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3248
Özet | Abstract | Tam Metin |


Assarah Falah Hassan Ali  
ETHICS IN THE PHILOSOPHY OF BARUCH SPINOZA Ss, 495-516
ETHICS IN THE PHILOSOPHY OF BARUCH SPINOZA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3267
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatmanur DİKMEN  
İSLAM GELENEĞİNDE ŞEHİTLİK OLGUSU ÜZERİNE ARKEOLOJİK BİR ANALİZ Ss, 517-535
AN ARCHAEOLOGICAL ANALYSIS ON THE PHENOMENON OF MARTYRDOM IN ISLAMIC TRADITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3269
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri