Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ARAPLARDA MEDİH SANATINA DAİR ÇÖZÜMSEL BİR BAKIŞ
(AN ANALYSIS OF THE ART OF THE ARABIC PRAISE )

Yazar : Zübeyir BADECİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 74
Sayfa : 326-333
191    105


Özet
Şiir, oluştuğu toplumun duygusal, fikirsel, kültürel ve sosyal dokusunu sonraki nesillere aktarmasıyla mühim bir sanattır. Arap Şiiri de bu yönüyle beraber içerik olarak gayet geniştir ve bünyesinde birçok farklı sanat dallarının kullanıldığı bir şiirdir. Tarihsel olarak ta farklı merhaleleri içermektedir. Arap şiirinin en önemli nazım şekillerinden biri şüphesiz kasidedir. Kaside de bünyesinde birkaç farklı nazım şeklini barındırmaktadır. Kaside yapısal özellikler bakımından cahiliye döneminden itibaren vukuful atlal veya nesip ile başlayıp, bölge tasviri edilip, gazel kısmı ile devam eden, deve ve yolculuk tasvirinden sonra ise medih kısmına geçilen bir metotla ele alınmıştır. Bizde kasidenin ana teması konumundaki medih şiirini ele alacağız. Medh insan fıtratında varolan sevginin bir yansıması olan sevdiğini övme fiiliyle mevcut insanoğluyla yaşıt bir olgudur. Buna binaen Arap Şiirinde de medih, cahiliye döneminden itibaren varolmuş, değişen zaman ve şartlar ile birlikte bazı ufak değişimlere uğrayarak günümüze dek varlığını sürdürmüş bir sanattır. Bu çalışmamızda medih şiirini beşerî ve nebevi olarak iki kısma ayıracağız ve Beşerî Medihi Cahiliye dönemi, Emevî dönemi, Abbasî dönemi ve Endülüs dönemi olacak şekilde dönemlere ayırıp inceleyeceğiz. Her dönemin meşhur şairlerinden örnekler vereceğiz. Nebevî metodu da İslâm’ın yayılma dönemi olarak ele alıp sonraki dönemlere tesirinden de bahsedeceğiz.

Anahtar Kelimeler
Medih, Beşerî Medih, Nebevî Medih, Kaside, Övgü Şiiri.

Abstract
Poetry is an important art by transferring the emotional, intellectual, cultural and social fabric of the society in which it is formed to the next generations. With this aspect, Arabic Poetry is also very broad in content and is a poem in which many different branches of art are used. Historically, it includes different stages. One of the most important verse forms of Arabic poetry is undoubtedly the qasida. The eulogy also contains several different verse forms. In terms of the structural features of the eulogy, it has been handled with a method starting from the ignorance period, starting with atlal or nasip, describing the region, continuing with the ghazal part, and passing to the praise part after the camel and journey description. In this study, we will consider the medih poem, which is the main theme of the eulogy. Praise is a phenomenon that is as old as the existing human being, with the act of praising one's beloved, which is a reflection of the love that exists in human nature. Accordingly, in Arabic poetry, praise is an art that has existed since the period of ignorance and has survived until today by undergoing some minor changes with changing times and conditions. In this study, we will divide the Praise Poetry into two parts as human and prophetic, and we will divide and analyze the Human Praise period as the Ignorance period, the Umayyad period, the Abbasid period and the Andalusian period. We will give examples from the famous poets of each period. We will consider the prophetic method as the period of spread of Islam and talk about its influence on the next periods.

Keywords
Praise, Human praise, Prophetic praise, Ode, Praise Poem.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri