Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İSLAM GELENEĞİNDE ŞEHİTLİK OLGUSU ÜZERİNE ARKEOLOJİK BİR ANALİZ

AN ARCHAEOLOGICAL ANALYSIS ON THE PHENOMENON OF MARTYRDOM IN ISLAMIC TRADITION

İSLAM GELENEĞİNDE ŞEHİTLİK OLGUSU ÜZERİNE ARKEOLOJİK BİR ANALİZ

 
Yazar : Fatmanur DİKMEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 74
Sayfa : 517-535
DOI Number: :
Cite : Fatmanur DİKMEN , (2022). İSLAM GELENEĞİNDE ŞEHİTLİK OLGUSU ÜZERİNE ARKEOLOJİK BİR ANALİZ. Route Education and Social Science Journal , 74, p. 517-535. Doi: 10.17121/ressjournal.3269.
454    437


Özet
Şehitlik olgusu dinî geleneklerin temel doktrinlerinden biridir. Ancak İslamî şehitlik ideali söz konusu olduğunda, bilhassa Batı literatüründe, kavramın terörizm, intihar eylemleri ve şiddetle ilişkili olarak ele alındığı görülmektedir. Böylelikle şehitlik olgusu, İslam’ı ötekine yönelik şiddetle özdeşleştiren yaklaşımlara bir dayanak olarak konumlandırılmaktadır. Bu çalışmada İslamî şehitlik olgusunun ayet ve hadislerden hareketle fıkıh geleneğinde nasıl yer aldığı ortaya konulacaktır. Bundan sonra şehîd kelimesinin terim anlamını kazanma süreci, vahiy, sünnet ve Müslümanların sosyo-politik tarihsel tecrübeleri ışığında anlaşılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Din Sosyolojisi, Fıkıh, şehit, şehitlik, şehadet.

Abstract
The phenomenon of martyrdom is one of the fundamental doctrines of religious traditions. However, when it comes to the Islamic ideal of martyrdom, especially in the Western literature, the concept has been associated with terrorism, suicide bombings and violence. Thus, the phenomenon of martyrdom is positioned as a basis for approaches that identify Islam with violence against the other. This study will reveal how the Islamic notion of martyrdom is embedded in the fiqh tradition based on verses and hadiths. After that, the process of the word "martyr" gaining its meaning will be tried to be understood in the light of revelation, sunnah and socio-political historical experiences of Muslims.

Keywords
Sociology of Religion, fiqh, martyr, martyrdom, shahadah

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri