Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÇOCUKLARIN DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIKLARI İLE EBEVEYNLERİN DİJİTAL OYUN REHBERLİK STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ
Bu araştırmanın amacı çocukların dijital oyun bağımlılıkları ile ebeveynlerin dijital oyun stratejilerinin incelenerek, aralarındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemini 2021-2022 eğitim öğretim yılında eğitim alan 260 okul öncesi öğrencisi ve velisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri kişisel bilgi formu, Dijital Oyun Bağımlılık Eğilimi” ve “Dijital Oyun Ebeveyn Rehberlik Stratejileri” ölçeği ile elde edilmiştir. Çocukların dijital oyun bağımlılıkları Hayattan Kopma, Çatışma, Sürekli Oynama ve Hayata Yansıtma boyutları kapsamında, velilerin de dijital oyun rehberlik stratejileri Aktif Ebeveyn Rehberlik Stratejileri, Dijitale Yönlendiren Ebeveyn Rehberlik Stratejileri, Serbest Ebeveyn Rehberlik Stratejileri ve Teknik Ebeveyn Rehberlik Stratejileri şeklinde ele alınarak incelenmiştir. Elde edilen verilerin çarpıklık ve basıklık değerleri incelenmiştir. Verilerin analizi için t-Testi, Tek yönlü varyans analizi ve Pearson korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Betimsel analizler ve diğer analiz sonuçları belirlenerek tablolar halinde sunulmuştur. Okul öncesi çocukların dijital oyun bağımlılıkları ile velilerin dijital oyun ebeveyn rehberlik stratejileri çocuğun cinsiyeti, veli eğitim durumu, veli yaş aralığı ve uzun süre ikamet edilen yer değişkenleri kapsamında incelenmiştir. Okul öncesi yaş düzeyi çocukların dijital oyun bağımlılığının cinsiyet, veli eğitim durumu, veli yaşı ve uzun süre ikamet edilen yer değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı belirlenirken, dijital oyun ebeveyn rehberlik stratejileri çocuğun cinsiyeti, veli eğitim durumu ve veli yaş aralığı değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı ortaya çıkmıştır. Okul öncesi öğrencilerinin dijital oyun bağımlılıkları ile ebeveynlerin dijital oyun bağımlılığı ebeveyn rehberlik stratejileri arasında anlamlı düzeyde ilişki tespit edilmiştir.

Keywords
Dijital Oyun Bağımlılığı, Dijital oyun bağımlılığı rehberlik stratejisi, ebeveyn

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri