Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AN EXAMINATION OF THE GRADUATE EDUCATION THESES CARRIED OUT WITHIN THE SCOPE OF LITERACY SKILLS INCLUDED IN THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM
(SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN OKURYAZARLIK BECERİLERİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZLERİNE İLİŞKİN BİR İNCELEME )

Yazar : Bülent GÜVEN  & Fevzi DEMİR  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 74
Sayfa : 166-181
56    77


Özet
Bu araştırmada Sosyal Bilgilere yönelik okuryazarlık türleri kapsamında Türkiye’de gerçekleştirilen lisansüstü eğitim tezlerinin temel araştırma boyutları açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Belirlenen amaç doğrultusunda okurlara sosyal bilgiler dersine yönelik okuryazarlık türleri kapsamında gerçekleştirilen araştırmalara yönelik farklı bir bakış sunulması amaçlanmaktadır. Doküman analizi tekniğiyle yürütülen araştırmanın çalışma evrenini 2010 yılından 2021 yılına kadar olan zaman dilimi içerisinde sosyal bilgiler dersine yönelik önerilen okuryazarlık türleri kapsamında Türkiye’de gerçekleştirilen 21 tanesi yüksek lisans, 9’u doktora tezi olmak üzere toplam 30 adet tez oluşturmaktadır. Bu tezlere YÖK ulusal tez tarama merkezi veri tabanı kullanılarak ulaşılmıştır. Araştırmada ulaşılan bulgulara dayalı olarak incelenen tezlerde okuryazarlık türü olarak en çok 11 araştırma ile medya okuryazarlığı sonrasında 4’er araştırma ile harita okuryazarlığı ve finansal okuryazarlığın yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma kapsamındaki tezlerin çalışma gruplarına bakıldığında ise en çok sosyal bilgiler öğretmen adayları ile çalışıldığı, öğrenciler ile gerçekleştirilen araştırmalarında bunu takip ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler, Okuryazarlık, Beceri

Abstract
In this research, it is aimed to examine the postgraduate theses made in Turkey within the scope of literacy types for Social Studies course in terms of basic research dimensions. In line with the determined purpose, it is aimed to present a different perspective to the researches carried out in our country within the scope of literacy types for social studies. The study population of the research carried out with the document analysis technique consists of a total of 30 theses, 21 of which are master's theses and 9 of which are doctoral theses, which were carried out in Turkey within the scope of literacy types for social studies within the time period from 2010 to 2021. These theses were reached by using the YÖK national thesis scanning center database. Based on the findings reached in the research, it was concluded that the most 11 studies and media literacy followed by map literacy and financial literacy were included as literacy type in the theses examined, followed by 4 studies. When the study groups of the theses within the scope of the research were examined, it was concluded that the social studies teacher candidates were studied the most and that they followed this in their research conducted with students.

Keywords
Social Studies, Literacy, Skill

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri