Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMI ÖZ YETERLİLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ
Sınıf öğretmenlerinin bilgisayar ve internet kullanımı özyeterlilik düzeylerini belirlenmeyi amaçlayan bu çalışmaya Mersin ili Toroslar ilçesinde görev yapan ve basit örnekleme yöntemi ile seçilen 153 sınıf öğretmeni katılmıştır. Araştırmanın amacına ve alt amaçlarına ulaşabilmek için gereken veriler araştırmacı tarafından oluşturulan görüşme formu ve Şad ve Demir tarafından oluşturulan Sınıf Öğretmenleri İçin Bilgisayar ve İnternet Kullanımı Özyeterlilik Algısı Ölçeği ile toplanmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda bu araştırmada ulaşılan sonuçlar şöyledir: Sınıf öğretmenlerinin bilgisayar ve internet kullanımı özyeterlilik algısı “kısmen yapabilirim” seviyesindedir. Araştırmanın alt amaçlarına yönelik bulgular doğrultusunda sınıf öğretmenlerinin bilgisayar ve internet kullanımı özyeterlilik düzeylerinin cinsiyet, yaş ve eğitim durumu değişkenlerine göre farklılaşma oluşturmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Öğretmenlerin kişisel bilgisayara sahip olma durumuna göre algı ortalamaları incelendiğinde, kişisel bilgisayar sahibi öğretmenler ile kişisel bilgisayar sahibi olmayan öğretmenler arasında, kişisel bilgisayara sahip olanların lehine bir farklılaşma oluştuğu görülmüştür. Araştırmanın örneklemini oluşturan tüm öğretmenlerin evlerinde internete erişimleri olduğu için internete erişim değişkeninde farklılaşma olup olmadığını belirlemeye yönelik bir analiz gerçekleştirilememiştir.

Anahtar Kelimeler
Sınıf öğretmeni, bilgisayar ve internet kullanımı, öz yeterlilik

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri