Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRİMİÇİ MAHREMİYET FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Bu araştırma ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin çevrimiçi mahremiyet farkındalıklarının çeşitli demografik değişkenlere bağlı olarak incelenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evreni Ordu ili Ünye ilçesinde resmi ilkokullarda görev yapmakta olan sınıf öğretmenleridir, araştırmada kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılarak 188 öğretmenden veri toplanmıştır. Çalışmanın veri toplama aşamasında Korkma, Vergili ve Karadaş (2021) tarafından geliştirilmiş 17 madde ve 3 faktörden oluşan Çevrimiçi Mahremiyet Farkındalık Ölçeği gerekli izinler alınarak kullanılmıştır. Elde edilen verilerin dağılımı normallik varsayımını karşıladığından gruplar arası farklılaşmanın incelenmesi için bağımsız örneklem t testi ve varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre çalışmaya katılan öğretmenlerin çevrimiçi mahremiyet farkındalıklarının yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırmada cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni durum, mesleki kıdem ve yaş değişkenleri grupları arasındaki farklılaşma çevrimiçi mahremiyet farkındalığı ve iletişim, güvenlik, dikkat alt boyutlarına dair puan ortalamaları açısından ele alınmıştır. Çevrimiçi mahremiyet farkındalık düzeylerinin cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, yaş ve mesleki kıdem değişkenlerine bağlı olarak anlamlı farklılaşma göstermediği bulgusuna ulaşılmıştır. İletişim alt boyutunda ise kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre daha yüksek farkındalığa sahip olduğu görülmüştür.

Keywords
Çevrimiçi mahremiyet, gizlilik, güvenlik, iletişim

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri