Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN ÖZ YETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: ORDU İLİ ÖRNEĞİ
(INVESTIGATION OF PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS' SELF-EFFICACY PERCEPTIONS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES: THE CASE OF ORDU PROVINCE )

Yazar : Cabbar ÇAYIR    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 74
Sayfa : 260-270
34    61


Özet
İlkokul müdürlerinin öz yeterlik algı düzeyini belirlemeyi amaçlayan bu çalışma Ordu ilinde gerçekleştirilmiştir. Ordu il genelinde 2021-2022 eğitim öğretim yılında kamu ilkokullarında görev yapan 116 okul müdürü araştırmanın örneklem grubunu oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan okul müdürlerinin tamamı araştırmaya gönüllü olarak katılmış ve kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile belirlenmişlerdir. Araştırmanın amacına ulaşabilmek için gereken veriler araştırmacı tarafından oluşturulan Demografik Bilgi Formu ve Baltacı (2020) tarafından geliştirilen Okul Müdürü Öz Yeterlik Algısı Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. SPSS Programı ile analiz edilen araştırmanın verilerinden çıkartılan sonuçlar şunlardır: İlkokul müdürlerinin öz yeterlik algı düzeyleri “oldukça yeterli” seviyesindedir. İlkokul müdürlerinin öz yeterlik algı düzeylerinde cinsiyet, yaş ve eğitim yönetimi konusunda hizmet içi eğitime katılma durumu anlamlı farklılıklar oluşturmazken eğitim durumları ve yöneticilik kıdemleri anlamlı farklılıklar oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Öz yeterlik, ilkokul müdürü, okul yönetimi

Abstract
This study aimed to determine the self-efficacy perception level of primary school principals was carried out in Ordu province. 116 School principals working in public elementary schools in the 2021-2022 academic year across the province of Ordu constitute the sample group of the study. All the principals participating in the study voluntarily participated in the study and were determined by an easily accessible sampling method. The data required to achieve the purpose of the study were collected through the Demographic Information Form created by the researcher and the School Principal Self-Efficacy Perception Scale developed by Baltacı (2020). The results obtained from the data of the research analyzed by the SPSS Program are as follows: The self-efficacy perception levels of elementary school principals are at the level of “quite adequate”. The situation of primary school principals participating in in-service training on gender, age and education management does not constitute significant differences in their self-efficacy perception levels, while their educational status and managerial seniority constitute significant differences.

Keywords
Self-efficacy, primary school principal, school management

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri