Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÖĞRETMEN-AİLE İŞ BİRLİĞİ VE ÖĞRETMENLERİN VELİLERLE YAŞADIKLARI İLETİŞİM PROBLEMLERİ: ANKARA İLİ ETİMESGUT İLÇESİ ÖRNEĞİ
(TEACHER-FAMILY COOPERATION IN PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND COMMUNICATION PROBLEMS EXPERIENCED BY TEACHERS WITH PARENTS: AN EXAMPLE OF THE ETIMESGUT DISTRICT OF ANKARA PROVINCE )

Yazar : Ayşe GURBETOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 74
Sayfa : 193-207
39    82


Özet
Okul öncesi eğitim sürecinde öğretmen ile ailenin iş birliği durumunu ve öğretmenlerin aileler ile yaşadıkları iletişim problemlerini öğretmen görüşleri aracılığıyla belirlemeyi amaçlayan bu araştırma 2021-2022 iş yılında Ankara ili Etimesgut ilçesinde kamu okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan 10 okul öncesi öğretmeninin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubuna araştırmacı tarafından hazırlanan ve 5 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Çalışma grubundan elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları neticesinde ulaşılan sonuçlar ilgili alan yazın ile karşılaştırılarak tartışılmış ve tespit edilen problemlere dönük bazı önerilerde bulunulmuştur. Araştırmada ulaşılan sonuçlar şunlardır: Velilerin öğretmenle iş birliği yapması öğretmenin motivasyonunu olumlu etkilemektedir. Öğretmenler velileri ile en çok iş birliği eksikliğinden kaynaklanan iletişim problemi yaşamaktadır. Veli kaynaklı iletişim problemleri en çok öğretmen ve eğitime dair önyargılardan kaynaklanırken öğretmenden kaynaklanan iletişim problemleri ise yanlış anlaşılmalardan kaynaklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Okul-aile iş birliği, iletişim problemi, okul öncesi eğitim.

Abstract
Preschool education teachers in the process of cooperation of the teachers and parents identify their communication with families through the status and problems in the business year 2021-2022 research that aims to teacher opinions Ankara-Etimesgut district in preschool education institutions with the participation of preschool teachers serving in public 10 was carried out. A semi-structured interview form consisting of 5 questions prepared by the researcher was applied to the study group. The data obtained from the study group were analyzed by the descriptive analysis method. As a result of the results of the research, the results obtained were compared with the relevant field data and discussed, and some suggestions were made for the identified problems. The results obtained in the study are as follows: The cooperation of parents with the teacher positively affects the motivation of the teacher. Teachers have the most communication problems caused by lack of cooperation with their parents. Parent-based communication problems are most often caused by teacher and educational biases, while teacher-based communication problems are caused by misunderstandings.

Keywords
School-family cooperation, communication problem, preschool education.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri