Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMI ÖZ YETERLİLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

A STUDY ON THE SELF-EFFICACY LEVELS OF CLASSROOM TEACHERS USING COMPUTERS AND THE INTERNET: THE CASE OF MERSIN PROVINCE

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMI ÖZ YETERLİLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

 
Yazar : Onur TÜRKYILMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 74
Sayfa : 346-359
DOI Number: :
Cite : Onur TÜRKYILMAZ , (2022). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMI ÖZ YETERLİLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ. Route Education and Social Science Journal , 74, p. 346-359. Doi: 10.17121/ressjournal.3235.
349    393


Özet
Sınıf öğretmenlerinin bilgisayar ve internet kullanımı özyeterlilik düzeylerini belirlenmeyi amaçlayan bu çalışmaya Mersin ili Toroslar ilçesinde görev yapan ve basit örnekleme yöntemi ile seçilen 153 sınıf öğretmeni katılmıştır. Araştırmanın amacına ve alt amaçlarına ulaşabilmek için gereken veriler araştırmacı tarafından oluşturulan görüşme formu ve Şad ve Demir tarafından oluşturulan Sınıf Öğretmenleri İçin Bilgisayar ve İnternet Kullanımı Özyeterlilik Algısı Ölçeği ile toplanmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda bu araştırmada ulaşılan sonuçlar şöyledir: Sınıf öğretmenlerinin bilgisayar ve internet kullanımı özyeterlilik algısı “kısmen yapabilirim” seviyesindedir. Araştırmanın alt amaçlarına yönelik bulgular doğrultusunda sınıf öğretmenlerinin bilgisayar ve internet kullanımı özyeterlilik düzeylerinin cinsiyet, yaş ve eğitim durumu değişkenlerine göre farklılaşma oluşturmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Öğretmenlerin kişisel bilgisayara sahip olma durumuna göre algı ortalamaları incelendiğinde, kişisel bilgisayar sahibi öğretmenler ile kişisel bilgisayar sahibi olmayan öğretmenler arasında, kişisel bilgisayara sahip olanların lehine bir farklılaşma oluştuğu görülmüştür. Araştırmanın örneklemini oluşturan tüm öğretmenlerin evlerinde internete erişimleri olduğu için internete erişim değişkeninde farklılaşma olup olmadığını belirlemeye yönelik bir analiz gerçekleştirilememiştir.

Anahtar Kelimeler
Sınıf öğretmeni, bilgisayar ve internet kullanımı, öz yeterlilik

Abstract
153 classroom teachers working in Toroslar district of Mersin province and selected by simple sampling method participated in this study which is aimed to determine the level of self-efficacy of classroom teachers using computers and the internet. The data required to achieve the purpose and sub-objectives of the study were collected with the interview form created by the researcher and the Computer and Internet Usage Self-Efficacy Perception Scale for Classroom Teachers created by Şad and Demir. According to the data obtained, the results obtained in this study are as follows: The perception of self-efficacy of classroom teachers using computers and the Internet is at the level of “I can do it partially”. According to the findings aimed at the sub-objectives of the research, it was concluded that the level of self-efficacy of classroom teachers using computers and the Internet did not create a differentiation according to gender, age and educational status variables. When the perception averages of teachers according to the state of personal computer ownership were examined, it was seen that there was a difference between teachers who have personal computers and teachers who do not have personal computers in favor of those who have personal computers. An analysis to determine whether there is a differentiation in the internet access variable was not performed because all the teachers who made up the sample of the study had access to the internet at home.

Keywords
Classroom teacher, computer and internet use, self-efficacy

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri