Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ PERFORMANSLARI VE OKUL MÜDÜRLERİNİN LİDERLİK STİLLERİNİN İNCELENMESİ
Lider, gruptaki kişiler arasında hissedilen, ancak ortaya çıkmamış olan ortak fikir ve istekleri hedeflere ulaşabilmek için faaliyete geçirebilecek kişilerdir. Liderlik ise büyük bir hevesle çalıştığın işe kendini adamaktır. Etkili iletişim yöntemleriyle kaotik ortamlardaki bilinmezliği, ast üst ilişkilerindeki karmaşıklığı en sade hale indirme yeteneğidir. Çevresine olumlu enerji yayanlar iyi bir liderlik örneği göstermiş olurlar. Liderlik, çalışanlara ilham kaynağı olmak, hedefler doğrultusunda çalışanlar arasındaki etkileşimi korumak ve çalışanların işe olan sadakatlerini sağlamaktır. Bir lider olarak okul müdürünün aldığı kararlar ve bu kararları alma biçimi okuldaki tüm süreci etkilemektedir. Okul motivasyonunun yüksek olması öğretmenlerin performansını olumlu yönde etkileyecektir. Böylece okulun başarısı da artacaktır. Okul müdürlerinin benimsedikleri liderlik stili okuldaki çalışanların profesyonel olmasını, öğrenci, öğretmen bağlılığını ve öğretmen performansını etkiler. Eğitim kurumlarının hedeflerine ulaşabilmesi ve başarılı olabilmelerinin en önemli şartı öğretmen performansıdır. Buna göre bu çalışmanın amacı okul müdürlerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin performans düzeylerini incelemektir. Betimsel tarama modeli ile yapılan çalışmaya 300 öğretmen katılımcı olarak yer almıştır. Çalışmadaki veriler Okul Müdürleri Liderlik Stili Ölçeği ve Öğretmen Performans Değerlendirme Ölçeği ile toplanmıştır. Toplanan veriler parametrik testler aracılığı ile analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Liderlik Stilleri, Mesleki Performans, Öğretmenler, Okul Müdürleri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri