Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MESLEKİ STAJ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (MESDÖ) GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
(Vocational Internship Assessment Scale Validity Relıability Study )

Yazar : Emine Merve USLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 74
Sayfa : 482-494
29    50


Özet
Araştırmanın amacı, mesleki staj uygulamalarının değerlendirmesine yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Ölçme aracı, mesleki staj uygulamalarına katılım gösteren öğrencilerin staj uygulamalarını değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu kapsamda oluşturulan ölçek madde havuzunun kapsam geçerliğini sağlamak amacıyla üç alan uzmanından görüşler alınmış ve 48 maddelik son hali ortaya koyulmuştur. Ölçek geliştirme çalışmasının ön uygulaması kapsamında 48 maddeden oluşan ölçme aracı ile veriler toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 yılında 13 farklı bölümde eğitim alan 882 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Geliştirilen ölçeğin yapı geçerliliğini sağlamak amacıyla Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Doğrulayıcı Faktör Analizi SPSS AMOS programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yapı geçerliği test etmek amacıyla gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçme aracının 23 madde ve 5 alt boyuttan oluştuğu belirlenmiştir. Ölçme aracının alt boyutları “Staj ve gelecek beklentisi”, “ideal staj”, “staj uygulamaları niteliği”, “staja dair beklentiler”, “staj iş ilişkisi” olarak isimlendirilmiştir. Ölçek maddelerinin tamamı, toplam varyansın %51’ini açıklamaktadır. Ölçeğin güvenirliğini test etmek amacıyla iç tutarlık katsayısı hesaplanmış ve α=.883 olarak bulunmuştur. Gerçekleştirilen analizler sonucunda elde edilen bulgulara göre, mesleki staj uygulamalarını değerlendirmek amcıyla geliştirilen ölçme aracının geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Mesleki staj, Ölçme aracı, Geçerlik, Güvenirlik

Abstract
The aim of the research is to develop a valid and reliable measurement tool for the evaluation of vocational internship practices. The measurement tool was developed to evaluate the internship applications of the students who participated in the vocational internship applications. In order to ensure the content validity of the scale item pool created in this context, opinions of three field experts were taken and the final 48-item form was revealed. Within the scope of the pre-application of the scale development study, data were collected with a measurement tool consisting of 48 items. The study group of the research consists of 882 university students studying in 13 different departments at Çanakkale Onsekiz Mart University in 2021-2022. In order to ensure the construct validity of the developed scale, exploratory and confirmatory factor analyzes were applied. Confirmatory Factor Analysis was carried out using SPSS AMOS program. As a result of the confirmatory factor analysis performed to test the construct validity, it was determined that the measurement tool consisted of 23 items and 5 sub-dimensions. The sub-dimensions of the measurement tool were named as "internship and future expectation", "ideal internship", "internship practices quality", "internship expectations", "internship work relationship". All of the scale items explain 51% of the total variance. In order to test the reliability of the scale, the internal consistency coefficient was calculated and found to be α=.883. According to the findings obtained as a result of the analyzes carried out, it has been determined that the measurement tool developed to evaluate the vocational internship practices is a valid and reliable measurement tool.

Keywords
Vocational internship, Measurement tool, Validity, Reliability

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri