Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KELAMCILARIN “ALLAH’IN İLMİ” HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNE NAHİV İLMİNİN ETKİSİ

THE EFFECT OF GRAMMAR ON THE VİEWS OF THEOLEOGİANS ABOUT THE KNOWLEDGE OF ALLAH

KELAMCILARIN “ALLAH’IN İLMİ” HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNE NAHİV İLMİNİN ETKİSİ

 
Yazar : Osman Turgut DİLEK    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 74
Sayfa : 334-345
DOI Number: :
Cite : Osman Turgut DİLEK , (2022). KELAMCILARIN “ALLAH’IN İLMİ” HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNE NAHİV İLMİNİN ETKİSİ. Route Education and Social Science Journal , 74, p. 334-345. Doi: 10.17121/ressjournal.3254.
373    400


Özet
“Kelamcıların ‘Allah’ın İlmi’ Hakkındaki Görüşlerine Nahiv İlminin Etkisi” başlığını taşıyan bu makalede beş ana başlık ve sonuç kısmı bulunmaktadır. Giriş kısmında ilahî ilim tartışmalarının tarihi süreci ele alınmıştır. Girişten sonra “Kelamcılara Göre İlahî İlim” başlığı ile kelamcıların konuya yaklaşımları incelenmiştir. Kelamcıların ilahî ilim hakkındaki kaynakları ve istidlâl yöntemine kısaca temas edildikten sonra araştırmada son olarak İslâmî ilimlerde nahiv ilminin konumu ve kelamî tartışmalara etkisi üzerinde durulmuştur. Sonuç bölümünde araştırmanın bulguları ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Kelam, İlâhî İlim, Nahiv, Sıfatlar, İstidlâl

Abstract
There are five main headings and a conclusion in this article titled “The Effect of Nahiv Science on the Opinions of theologians on the ‘Knowledge of Allah’”. In the introduction part, the historical process of the divine science debate is discussed. After the introduction, the approach of the theologians to the subject was examined under the title of "Divine Science According to Theologians". After briefly touching on the sources of theologians about divine science and the method of inference, in the research, the position of nahw science in Islamic sciences and its effect on theological debates are emphasized. In the conclusion part, the findings of the research are presented.

Keywords
Kalam, Divine Knowledge, Nahiv, Adjectives, Istidlâl

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri