Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİNE GÖRE TASARLANAN ETKİNLİKLERİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA TUTUM VE KAYGILARINA ETKİSİ

THE EFFECT OF “SIX THINKING HATS” ACTIVITIES ON MIDDLE SCHOOL STUDENTS' WRITING ATTITUDES AND ANXIETY

ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİNE GÖRE TASARLANAN ETKİNLİKLERİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA TUTUM VE KAYGILARINA ETKİSİ

 
Yazar : Bünyamin SARIKAYA  - Süleyman AYDENİZ & Mustafa HAYDAROĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 74
Sayfa : 249-259
DOI Number: :
Cite : Bünyamin SARIKAYA - Süleyman AYDENİZ & Mustafa HAYDAROĞLU, (2022). ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİNE GÖRE TASARLANAN ETKİNLİKLERİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA TUTUM VE KAYGILARINA ETKİSİ. Route Education and Social Science Journal , 74, p. 249-259. Doi: 10.17121/ressjournal.3230.
467    431


Özet
Bu araştırmanın amacı altı şapkalı düşünme tekniğine göre tasarlanan etkinliklerin ortaokul öğrencilerinin yazma tutum ve kaygılarına etkisini belirlemektir. Nicel araştırma yönteminin uygulandığı araştırmada ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma gruplarını 2021-2022 eğitim-öğretim yılı Muş ili merkez ilçesine bağlı bir devlet okulunda öğrenim gören otuz bir sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada seçkisiz örnekleme yöntemiyle belirlenen deney ve kontrol grubu bulunmaktadır. Deney grubunda Türkçe dersi altı şapkalı düşünme tekniğine göre tasarlanan etkinlikler doğrultusunda gerçekleştirilirken kontrol grubunda Türkçe dersi, mevcut müfredata göre yürütülmüştür. Çalışma 8 hafta sürmüştür. Araştırmada veri toplama araçları olarak Karakuş Tayşi ve Taşkın (2018) tarafından geliştirilen “Yazma Kaygısı Ölçeği” ve Can ve Topçuoğlu Ünal (2017) tarafından geliştirilen “Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Yazma Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler bir istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada altı şapkalı düşünme tekniğine göre tasarlanan etkinlikler doğrultusunda gerçekleştirilen Türkçe dersinin kontrol grubunda uygulanan Türkçe Dersi Öğretim Programı etkinliklerine göre öğrencilerin yazma kaygılarını düşürdüğü ve yazmaya yönelik tutumlarını yükselttiği saptanmıştır. Çalışmada ulaşılan sonuçlar bağlamında çeşitli öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Altı Şapkalı Düşünme Tekniği, yazma kaygısı, yazma tutumu, etkinlik.

Abstract
This study investigated the effect of "Six Thinking Hats” activities on middle school students' writing attitudes and anxiety. This quantitative study adopted anexperimental design with a pretest-posttest control group. The sample consisted of 31 eighth graders from a public school in the central district of Muş province in the 2021-2022 academic year. Participants were recruited into experimental and control groups using random sampling. The experimental group attended Turkish classes involving activities designed according to the "Six Thinking Hats” technique, while the control group attended Turkish classes based on the current curriculum. The study lasted eight weeks. Data were collected using the Writing Anxiety Scale developed by Karakuş Tayşi and Taşkın (2018) and the Writing Attitude Scale for Middle School Students developed by Can and Topçuoğlu Ünal (2017). The data were analyzed using a statistics software package. The results showed that the experimental group had lower levels of writing anxiety and more positive attitudes towards writing than the control group. Recommendations were made based on the results.

Keywords
Six Thinking Hats, writing anxiety, writing attitude, activity.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri