Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FIKHÎ HADİSLERİN RİVAYET ÖZELLİKLERİ BAĞLAMINDA “VELİSİZ VE İKİ ADİL ŞAHİTSİZ NİKÂH OLMAZ” RİVAYETİNİN SENED VE METİN TAHLİLİ
(IN THE CONTEXT HADİTS ON LEGİSTLATİON THE CRİTİCİSİNG AND TAKRHRİJ OF THE “NO MARRİAGE WİTHOUT GUARDİON AND TWO JUST WİTNESSES” )

Yazar : Adnan ALGÜL  & Zeliha Beyza TAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 74
Sayfa : 220-230
68    73


Özet
İslâm hukukuna göre nikâh birbirleriyle evlenmelerinde herhangi bir engel bulunmayan bir erkek ve kadının kendi istekleriyle kurdukları bir sözleşmedir. Burada amaç İslâm’ın ana gayelerinden biri olan neslin korunması sonucunda sağlıklı bir toplumun oluşturulmasıdır. İslâm hukuku açısından nikâh akdinin gerçekleşebilmesi için bazı şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlardan bazısı hakkında ittifak varken bazı şartlar tartışmalıdır. Bu makalede “velisiz ve iki adil şahitsiz nikâh olmaz” hadisinin sened ve metin tahlilini, bu tahliller ile ilgili tenkitler ve mezheplerin bu rivayet hakkındaki değerlendirmeleri ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
Veli, Nikâh, Hadis, Tenkit, Şahit.

Abstract
According to İslamic law, marriage was made with a man in marriage to one person and to establish a common life with one’s own will. The main aim here is to protect next generations which is one of the main ideals of İslam and thus to create a sound society. There are some conditions to establish this contracting according the İslamic law. Some of theese conditions are concord but othersare contraversial. In this article “no marriage without guardion and two just withnesses” dealed that the sanad and math features of this hadits and criticising the hadits by sects of figh.

Keywords
Guardion, Marriage, Hadits, Criticism, Witness.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri