Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FIKHÎ HADİSLERİN RİVAYET ÖZELLİKLERİ BAĞLAMINDA “VELİSİZ VE İKİ ADİL ŞAHİTSİZ NİKÂH OLMAZ” RİVAYETİNİN SENED VE METİN TAHLİLİ

IN THE CONTEXT HADİTS ON LEGİSTLATİON THE CRİTİCİSİNG AND TAKRHRİJ OF THE “NO MARRİAGE WİTHOUT GUARDİON AND TWO JUST WİTNESSES”

FIKHÎ HADİSLERİN RİVAYET ÖZELLİKLERİ BAĞLAMINDA “VELİSİZ VE İKİ ADİL ŞAHİTSİZ NİKÂH OLMAZ” RİVAYETİNİN SENED VE METİN TAHLİLİ

 
Yazar : Adnan ALGÜL  & Zeliha Beyza TAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 74
Sayfa : 220-230
DOI Number: :
Cite : Adnan ALGÜL & Zeliha Beyza TAŞ, (2022). FIKHÎ HADİSLERİN RİVAYET ÖZELLİKLERİ BAĞLAMINDA “VELİSİZ VE İKİ ADİL ŞAHİTSİZ NİKÂH OLMAZ” RİVAYETİNİN SENED VE METİN TAHLİLİ. Route Education and Social Science Journal , 74, p. 220-230. Doi: 10.17121/ressjournal.3227.
528    467


Özet
İslâm hukukuna göre nikâh birbirleriyle evlenmelerinde herhangi bir engel bulunmayan bir erkek ve kadının kendi istekleriyle kurdukları bir sözleşmedir. Burada amaç İslâm’ın ana gayelerinden biri olan neslin korunması sonucunda sağlıklı bir toplumun oluşturulmasıdır. İslâm hukuku açısından nikâh akdinin gerçekleşebilmesi için bazı şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlardan bazısı hakkında ittifak varken bazı şartlar tartışmalıdır. Bu makalede “velisiz ve iki adil şahitsiz nikâh olmaz” hadisinin sened ve metin tahlilini, bu tahliller ile ilgili tenkitler ve mezheplerin bu rivayet hakkındaki değerlendirmeleri ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
Veli, Nikâh, Hadis, Tenkit, Şahit.

Abstract
According to İslamic law, marriage was made with a man in marriage to one person and to establish a common life with one’s own will. The main aim here is to protect next generations which is one of the main ideals of İslam and thus to create a sound society. There are some conditions to establish this contracting according the İslamic law. Some of theese conditions are concord but othersare contraversial. In this article “no marriage without guardion and two just withnesses” dealed that the sanad and math features of this hadits and criticising the hadits by sects of figh.

Keywords
Guardion, Marriage, Hadits, Criticism, Witness.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri