Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖĞRETMENLERİN GÖZÜNDEN OKUL YÖNETİCİLERİNİN İNOVATİF LİDERLİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ: ÜNYE İLÇESİ ÖRNEĞİ
Bu çalışmada öğretmenlerin gözünden görev yaptıkları okul yöneticilerinin inovatif okul liderliği davranışlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın evreni Ünye ilçesinde bulunan resmi ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerden meydana gelmektedir. Çalışma kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmış ve 167 öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Akyürek ve Karabay (2022) tarafından geliştirilen 28 madde ve tek boyuttan meydana gelen İnovatif Okul Liderliği Ölçeği araştırmacı tarafından gerekli izinler alınarak kullanılmıştır. Çalışmaya katılan öğretmenlerden toplanan verinin standart normal ile uyumlu olduğu görülmüştür ve katılımcı öğretmenlere göre görev yaptıkları okul yöneticilerinin inovatif okul liderliği düzeylerinin yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Demografik değişkenlere göre farklılaşmaların incelenmesinde t testi ve varyans analizi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sürecinde gerçekleştirilen analizlere göre katılımcı öğretmenlerin cinsiyet, öğrenim durumu ve mesleki kıdem değişkenlerine göre okul yöneticilerinin inovatif okul liderliği düzeylerinin anlamlı bir farklılaşma gösterdiği bulgusu elde edilmiştir fakat okul türü değişkenine bağlı anlamlı bir farklılaşma olmadığı görülmüştür. Erkek katılımcılara göre okul yöneticilerinin inovatif okul liderliği düzeyleri kadın katılımcılardan daha yüksek olduğu, yüksek lisans düzeyinde öğrenime sahip olan öğretmenlere göre okul yöneticilerinin inovatif okul liderliği düzeylerinin daha yüksek olduğu ayrıca 0-5 yıl arası mesleki kıdeme sahip olan öğretmenlere göre inovatif okul liderliği düzeylerinin diğer tüm mesleki kıdem gruplarından düşük olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

Keywords
İnovasyon, liderlik, inovatif okul liderliği

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri