Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MESLEKİ STAJ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (MESDÖ) GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Araştırmanın amacı, mesleki staj uygulamalarının değerlendirmesine yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Ölçme aracı, mesleki staj uygulamalarına katılım gösteren öğrencilerin staj uygulamalarını değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu kapsamda oluşturulan ölçek madde havuzunun kapsam geçerliğini sağlamak amacıyla üç alan uzmanından görüşler alınmış ve 48 maddelik son hali ortaya koyulmuştur. Ölçek geliştirme çalışmasının ön uygulaması kapsamında 48 maddeden oluşan ölçme aracı ile veriler toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 yılında 13 farklı bölümde eğitim alan 882 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Geliştirilen ölçeğin yapı geçerliliğini sağlamak amacıyla Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Doğrulayıcı Faktör Analizi SPSS AMOS programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yapı geçerliği test etmek amacıyla gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçme aracının 23 madde ve 5 alt boyuttan oluştuğu belirlenmiştir. Ölçme aracının alt boyutları “Staj ve gelecek beklentisi”, “ideal staj”, “staj uygulamaları niteliği”, “staja dair beklentiler”, “staj iş ilişkisi” olarak isimlendirilmiştir. Ölçek maddelerinin tamamı, toplam varyansın %51’ini açıklamaktadır. Ölçeğin güvenirliğini test etmek amacıyla iç tutarlık katsayısı hesaplanmış ve α=.883 olarak bulunmuştur. Gerçekleştirilen analizler sonucunda elde edilen bulgulara göre, mesleki staj uygulamalarını değerlendirmek amcıyla geliştirilen ölçme aracının geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.

Keywords
Mesleki staj, Ölçme aracı, Geçerlik, Güvenirlik

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri