Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OKULDA KALMA TUTUMLARININ BELİRLENMESİ: ÜNYE ÖRNEĞİ
(DETERMINING THE ATTITUDES OF CLASSROOM TEACHERS’ RETENTION: THE CASE OF ÜNYE )

Yazar : Celalettin ÖZKAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 74
Sayfa : 316-325
33    54


Özet
Sınıf öğretmenlerinin okulda kalma tutumlarını belirlemek üzere yapılan bu araştırmada nicel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Ünye ilçesinde 2021-2022 akademik yılında görevli olan 216 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmaya katılan öğretmenlere Kaya ve Argon (2019) tarafından Türk kültürüne uyarlanan Öğretmenin Okulda Kalma Tutumu Ölçeği (ÖOKTÖ) uygulanmıştır. Elde edilen verilere ortalama, frekans ve standart sapma analizleri ile t Testi ANOVA analizleri uygulanmıştır. Bu analizler sonucunda elde edilen bulgular ışığında; sınıf öğretmenlerinin okulda kalma tutumunun yüksek olduğuna, sınıf öğretmenlerinin okulda kalma tutumlarının cinsiyet, yaş, medeni durum ve çalıştıkları okulun bulunduğu konum ile farklılaşmadığı sonuçlarına ve sınıf öğretmenlerinin okulda kalma tutumlarında mesleki kıdemlerine göre anlamlı bir farklılaşma olduğu sonucuna ulaşılmıştır

Anahtar Kelimeler
Okulda kalma, yer değiştirme, sınıf öğretmeni.

Abstract
In this research, quantitative screening method was used to determine the attitudes of classroom teachers’ retention. The sample of the research consisted of 216 classroom teachers who were employed in the 2021-2022 academic year in Ünye district. The teachers who participated in the research were applied the Teacher Retention Scale (TRS), which was adapted to Turkish culture by Kaya and Argon (2019). Mean, frequency and standard deviation analyses and t-Test ANOVA analyses were applied to the obtained data. According to the findings obtained as a result of these analyzes; it was concluded that the attitude of classroom teachers’ retention is high, the attitudes of classroom teachers’ retention do not differ by gender, age, marital status and the location of the school where they work, and there is a significant differentiation in the attitudes of classroom teachers’ retention according to their professional seniority

Keywords
Classroom teacher, relocation, retention.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri