Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OKULDA KALMA TUTUMLARININ BELİRLENMESİ: ÜNYE ÖRNEĞİ

DETERMINING THE ATTITUDES OF CLASSROOM TEACHERS’ RETENTION: THE CASE OF ÜNYE

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OKULDA KALMA TUTUMLARININ BELİRLENMESİ: ÜNYE ÖRNEĞİ

 
Yazar : Celalettin ÖZKAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 74
Sayfa : 316-325
DOI Number: :
Cite : Celalettin ÖZKAN , (2022). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OKULDA KALMA TUTUMLARININ BELİRLENMESİ: ÜNYE ÖRNEĞİ. Route Education and Social Science Journal , 74, p. 316-325. Doi: 10.17121/ressjournal.3252.
384    405


Özet
Sınıf öğretmenlerinin okulda kalma tutumlarını belirlemek üzere yapılan bu araştırmada nicel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Ünye ilçesinde 2021-2022 akademik yılında görevli olan 216 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmaya katılan öğretmenlere Kaya ve Argon (2019) tarafından Türk kültürüne uyarlanan Öğretmenin Okulda Kalma Tutumu Ölçeği (ÖOKTÖ) uygulanmıştır. Elde edilen verilere ortalama, frekans ve standart sapma analizleri ile t Testi ANOVA analizleri uygulanmıştır. Bu analizler sonucunda elde edilen bulgular ışığında; sınıf öğretmenlerinin okulda kalma tutumunun yüksek olduğuna, sınıf öğretmenlerinin okulda kalma tutumlarının cinsiyet, yaş, medeni durum ve çalıştıkları okulun bulunduğu konum ile farklılaşmadığı sonuçlarına ve sınıf öğretmenlerinin okulda kalma tutumlarında mesleki kıdemlerine göre anlamlı bir farklılaşma olduğu sonucuna ulaşılmıştır

Anahtar Kelimeler
Okulda kalma, yer değiştirme, sınıf öğretmeni.

Abstract
In this research, quantitative screening method was used to determine the attitudes of classroom teachers’ retention. The sample of the research consisted of 216 classroom teachers who were employed in the 2021-2022 academic year in Ünye district. The teachers who participated in the research were applied the Teacher Retention Scale (TRS), which was adapted to Turkish culture by Kaya and Argon (2019). Mean, frequency and standard deviation analyses and t-Test ANOVA analyses were applied to the obtained data. According to the findings obtained as a result of these analyzes; it was concluded that the attitude of classroom teachers’ retention is high, the attitudes of classroom teachers’ retention do not differ by gender, age, marital status and the location of the school where they work, and there is a significant differentiation in the attitudes of classroom teachers’ retention according to their professional seniority

Keywords
Classroom teacher, relocation, retention.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri