Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ARAP ŞİİRİNDE AĞIT KONUSUNA DAİR ANALİTİK BİR BAKIŞ

AN ANALYTICAL PERSPECTIVE ON LAMENTATION IN ARABIC POETRY

ARAP ŞİİRİNDE AĞIT KONUSUNA DAİR ANALİTİK BİR BAKIŞ

 
Yazar : Berikan KELEPÇE    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 74
Sayfa : 290-298
DOI Number: :
Cite : Berikan KELEPÇE , (2022). ARAP ŞİİRİNDE AĞIT KONUSUNA DAİR ANALİTİK BİR BAKIŞ. Route Education and Social Science Journal , 74, p. 290-298. Doi: 10.17121/ressjournal.3236.
525    477


Özet
Arap şiiri, ortaya çıktığı toplumun fikir yapısını, değerlerini, kültürel yaşamlarını, yaşama bakış açılarını sonraki dönemlere aktarma açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Bundan dolayıdır ki Arap şiirinin en önemli en yaygın türlerinden birisi de ağıttır. Arap toplumunda ağıt veya ağıt yakma geleneği çok eski bir geçmişe dayanır. Değişen zaman ve şartlarla birlikte insanların ölüm ve acı karşısında yaşadığı çaresizlik, kişinin sevdiği kişi ve kişileri kaybettiğinde hissettiği üzüntüler, ağıt yakmanın temelini oluşturmaktadır. Ayrıca ağıt, sadece ölüm karşısında değil evlenme, bir yerleşim yerinin veya devletin yıkımı gibi durumlarda da yakılmaktadır. Aynı zamanda ağıt, farklı dönemlerde meydana gelen sosyal, siyasi, dini, kültürel gibi birçok faktöre bağlı olarak birtakım değişiklik ve farklılık göstermiştir. Ağıt da tüm bu yaşananlardan nasibini almıştır. Bu düşüncelerden yola çıkarak Arap şiirinde İslamiyet öncesinden Endülüs Emevîlerine kadar geçen süre zarfında ağıtta meydana gelen değişim ve dönüşümler ele alınmıştır. İslamiyet’ten önce başlayıp Endülüs Emevîlerine kadar geçen zaman dilimi içinde ele alınan ağıt, bu çalışmanın sınırlarını oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Arap şiiri, Edebiyat, Toplum, Ölüm, Ağıt.

Abstract
Arabic poetry has a very important place in terms of transferring the ideas, values, cultural lives and perspectives of the society in which it emerged to the next periods. That is why one of the most important and common types of Arabic poetry is the lament. The tradition of lamenting or lamenting in Arab society dates back to ancient times. The helplessness that people experience in the face of death and pain with the changing times and conditions, the sadness one feels when losing a loved one or people form the basis of lamentation. In addition, lament is uttered not only in the face of death, but also in cases such as marriage, the destruction of a settlement or the state. At the same time, the lament showed some changes and differences depending on many factors such as social, political, religious, cultural, which occurred in different periods. The lament has also taken its share from all these experiences. Based on these thoughts, the changes and transformations in the lament in Arabic poetry during the period from the pre-Islamic period to the Andalusian Umayyads are discussed. The lament, which was handled in the time period starting before Islam and ending with the Andalusian Umayyads, constitutes the limits of this study.

Keywords
Arabic poetry, Literature, Society, Death, Lament.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri