Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Öğretmenlik mesleğinin bireysel ve toplumsal beklentileri istenen ölçüde karşılayabilmesi mesleğin severek ve isteyerek yerine getirilmesi ile mümkün olabilecek aynı zamanda mesleğe ilişkin saygınlığın artırılmasına katkı sunulmuş olacaktır. Bu anlamda öğretmenlik mesleğine ilişkin geliştirilen tutum öğretmenlerden beklenen katkının elde edilmesi ve öğretmenlerin mesleki mutlulukları açısından önemlidir. Bu araştırmanın amacı; sınıf öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının ve cinsiyet, eğitim düzeyi, okutulan sınıf seviyesi ile mesleki kıdem değişkenlerine bağlı olarak sahip olunan tutum düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmeye çalışılmasıdır. Bu amaçla yürütülen araştırmanın evreni 2021 2022 eğitim öğretim yılı içerisinde Çorum ilinde resmi okullarda görevli 1139 sınıf öğretmenidir. Örneklem ise uygun örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiş 233 sınıf öğretmenidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde t-testi ve ANOVA testlerinden yararlanılmış, farklılaşma görülen gruplar arasında ise farkı ortaya koymak üzere post hoc testi uygulanmıştır. Araştırma verilerinin analiz edilmesiyle birlikte sınıf öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının çok yüksek düzeyde olduğu, mesleki kıdem ve öğretmenlerin eğitim düzeylerine göre farklılaşma görülmezken öğretmenlerin okuttukları sınıf seviyesine bağlı olarak farklılaşma olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca “Değer verme” alt boyutunda, “Mesleki tükenmişlik” alt boyutunda, “Mesleki gelişime açıklık” alt boyutunda ve ölçeğin genelinde cinsiyete bağlı olarak farklılaşma görülmezken “İlgisizlik” alt boyutunda cinsiyete bağlı olarak farklılaşma olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen, tutum, mesleki tutum

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri