Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


OKUL MÜDÜRÜNÜN YARATICI LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN ÖĞRETMEN İŞ YAŞAM KALİTE DÜZEYİNE ETKİSİ: ÇANKAYA İLÇESİ ÖRNEĞİ
Bu çalışmanın amacı öğretmenlere göre okul müdürlerinin gösterdiği yaratıcı liderlik özelliklerinin öğretmenin iş yaşam kalitesine etkisini belirlemektir. Araştırmaya 2021-2022 eğitim öğretim yılında Ankara ili Çankaya ilçesinde kamuya bağlı ortaöğretim kurumlarında görev yapan 150 öğretmen katılmıştır. Araştırmaya gönüllü olarak katılan öğretmenler kolay örnekleme metoduyla seçilmiştir. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu, Uçar ve Sağlam’ın geliştirdiği Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri Ölçeği ve Akar ve Üstüner’in geliştirdiği İş Yaşam Kalitesi Ölçeği ile toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçları şunlardır: Öğretmenlerin iş yaşam kaliteleri ile okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri arasında yüksek düzeyde ve negatif (r =-0,73) bir ilişki vardır. Öğretmenlerin iş yaşam kalite düzeyleri ve okul müdürü yaratıcı liderlik özellikleri öğretmenlerin cinsiyet, yaş, öğrenim durumu ve mesleki kıdem değişkenlerine göre anlamlı derecede farklılaşma göstermemektedir.

Anahtar Kelimeler
Yaratıcı liderlik, iş yaşam kalitesi, okul yönetimi, öğretmen

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri