Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OKUL MÜDÜRÜNÜN YARATICI LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN ÖĞRETMEN İŞ YAŞAM KALİTE DÜZEYİNE ETKİSİ: ÇANKAYA İLÇESİ ÖRNEĞİ
Bu çalışmanın amacı öğretmenlere göre okul müdürlerinin gösterdiği yaratıcı liderlik özelliklerinin öğretmenin iş yaşam kalitesine etkisini belirlemektir. Araştırmaya 2021-2022 eğitim öğretim yılında Ankara ili Çankaya ilçesinde kamuya bağlı ortaöğretim kurumlarında görev yapan 150 öğretmen katılmıştır. Araştırmaya gönüllü olarak katılan öğretmenler kolay örnekleme metoduyla seçilmiştir. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu, Uçar ve Sağlam’ın geliştirdiği Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri Ölçeği ve Akar ve Üstüner’in geliştirdiği İş Yaşam Kalitesi Ölçeği ile toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçları şunlardır: Öğretmenlerin iş yaşam kaliteleri ile okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri arasında yüksek düzeyde ve negatif (r =-0,73) bir ilişki vardır. Öğretmenlerin iş yaşam kalite düzeyleri ve okul müdürü yaratıcı liderlik özellikleri öğretmenlerin cinsiyet, yaş, öğrenim durumu ve mesleki kıdem değişkenlerine göre anlamlı derecede farklılaşma göstermemektedir.

Keywords
Yaratıcı liderlik, iş yaşam kalitesi, okul yönetimi, öğretmen

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri