Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ PERFORMANSLARI VE OKUL MÜDÜRLERİNİN LİDERLİK STİLLERİNİN İNCELENMESİ

EXAMINATION OF TEACHERS' PROFESSIONAL PERFORMANCES AND THE LEADERSHIP STYLES OF SCHOOL PRINCIPALS

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ PERFORMANSLARI VE OKUL MÜDÜRLERİNİN LİDERLİK STİLLERİNİN İNCELENMESİ

 
Yazar : Murat KAHVECİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 74
Sayfa : 360-378
DOI Number: :
Cite : Murat KAHVECİ , (2022). ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ PERFORMANSLARI VE OKUL MÜDÜRLERİNİN LİDERLİK STİLLERİNİN İNCELENMESİ. Route Education and Social Science Journal , 74, p. 360-378. Doi: 10.17121/ressjournal.3242.
341    429


Özet
Lider, gruptaki kişiler arasında hissedilen, ancak ortaya çıkmamış olan ortak fikir ve istekleri hedeflere ulaşabilmek için faaliyete geçirebilecek kişilerdir. Liderlik ise büyük bir hevesle çalıştığın işe kendini adamaktır. Etkili iletişim yöntemleriyle kaotik ortamlardaki bilinmezliği, ast üst ilişkilerindeki karmaşıklığı en sade hale indirme yeteneğidir. Çevresine olumlu enerji yayanlar iyi bir liderlik örneği göstermiş olurlar. Liderlik, çalışanlara ilham kaynağı olmak, hedefler doğrultusunda çalışanlar arasındaki etkileşimi korumak ve çalışanların işe olan sadakatlerini sağlamaktır. Bir lider olarak okul müdürünün aldığı kararlar ve bu kararları alma biçimi okuldaki tüm süreci etkilemektedir. Okul motivasyonunun yüksek olması öğretmenlerin performansını olumlu yönde etkileyecektir. Böylece okulun başarısı da artacaktır. Okul müdürlerinin benimsedikleri liderlik stili okuldaki çalışanların profesyonel olmasını, öğrenci, öğretmen bağlılığını ve öğretmen performansını etkiler. Eğitim kurumlarının hedeflerine ulaşabilmesi ve başarılı olabilmelerinin en önemli şartı öğretmen performansıdır. Buna göre bu çalışmanın amacı okul müdürlerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin performans düzeylerini incelemektir. Betimsel tarama modeli ile yapılan çalışmaya 300 öğretmen katılımcı olarak yer almıştır. Çalışmadaki veriler Okul Müdürleri Liderlik Stili Ölçeği ve Öğretmen Performans Değerlendirme Ölçeği ile toplanmıştır. Toplanan veriler parametrik testler aracılığı ile analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Liderlik Stilleri, Mesleki Performans, Öğretmenler, Okul Müdürleri

Abstract
A leader is a person who can activate the common ideas and wishes that are felt among the people in the group, but that have not emerged, in order to reach the goals. Leadership, on the other hand, is dedication to the work that requires a great enthusiasm. It is the ability to simplify the obscurity in chaotic environments and the complexity in subordinate relationships with effective communication methods. Those who radiate positive energy around show a good example of leadership. Leadership is to inspire the employees, to maintain the interaction between the employees in line with the goals and to ensure the loyalty of the employees to the job. As a leader, the decisions taken by the school principal and the way they take these decisions affect the whole process in the school. High level of school motivation will positively affect the performance of teachers. This will increase the success of the school. The leadership style adopted by the school principals affects the professionalism of the employees in the school, student and teacher commitment and teacher performance. The most important condition for educational institutions to reach their goals and be successful is teacher performance. Accordingly, the aim of this study is to examine the leadership styles of school principals and the performance levels of teachers. 300 teachers participated in the study, which was conducted with the descriptive survey model. The data in the study were collected with the School Principals Leadership Style Scale and the Teacher Performance Evaluation Scale. The collected data were analyzed by means of parametric tests.

Keywords
Leadership Styles, Professional Performance, Teachers, School Principals

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri