Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL MÜDÜRÜNÜN YARATICI LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN ÖĞRETMEN İŞ YAŞAM KALİTE DÜZEYİNE ETKİSİ: ÇANKAYA İLÇESİ ÖRNEĞİ

THE EFFECT OF THE CREATIVE LEADERSHIP QUALITIES OF THE SCHOOL PRINCIPAL ON THE LEVEL OF TEACHER WORK LIFE QUALITY: AN EXAMPLE OF THE ÇANKAYA DISTRICT

OKUL MÜDÜRÜNÜN YARATICI LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN ÖĞRETMEN İŞ YAŞAM KALİTE DÜZEYİNE ETKİSİ: ÇANKAYA İLÇESİ ÖRNEĞİ

 
Yazar : Derya ÖZTÜRK    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 74
Sayfa : 379-393
DOI Number: :
Cite : Derya ÖZTÜRK , (2022). OKUL MÜDÜRÜNÜN YARATICI LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN ÖĞRETMEN İŞ YAŞAM KALİTE DÜZEYİNE ETKİSİ: ÇANKAYA İLÇESİ ÖRNEĞİ. Route Education and Social Science Journal , 74, p. 379-393. Doi: 10.17121/ressjournal.3240.
320    387


Özet
Bu çalışmanın amacı öğretmenlere göre okul müdürlerinin gösterdiği yaratıcı liderlik özelliklerinin öğretmenin iş yaşam kalitesine etkisini belirlemektir. Araştırmaya 2021-2022 eğitim öğretim yılında Ankara ili Çankaya ilçesinde kamuya bağlı ortaöğretim kurumlarında görev yapan 150 öğretmen katılmıştır. Araştırmaya gönüllü olarak katılan öğretmenler kolay örnekleme metoduyla seçilmiştir. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu, Uçar ve Sağlam’ın geliştirdiği Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri Ölçeği ve Akar ve Üstüner’in geliştirdiği İş Yaşam Kalitesi Ölçeği ile toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçları şunlardır: Öğretmenlerin iş yaşam kaliteleri ile okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri arasında yüksek düzeyde ve negatif (r =-0,73) bir ilişki vardır. Öğretmenlerin iş yaşam kalite düzeyleri ve okul müdürü yaratıcı liderlik özellikleri öğretmenlerin cinsiyet, yaş, öğrenim durumu ve mesleki kıdem değişkenlerine göre anlamlı derecede farklılaşma göstermemektedir.

Anahtar Kelimeler
Yaratıcı liderlik, iş yaşam kalitesi, okul yönetimi, öğretmen

Abstract
The aim of this study is to determine the effect of creative leadership characteristics of school principals on the quality of work life of teachers according to teachers. In the 2021-2022 academic year, 150 teachers working in public secondary education institutions in Çankaya district of Ankara province participated in the research. The teachers who voluntarily participated in the research were selected by easy sampling method. The data of the research were collected with the Personal Information Form prepared by the researcher, the Creative Leadership Characteristics Scale of School Principals developed by Uçar and Sağlam and the Quality of Work Life Scale developed by Akar and Üstüner. The collected data were analyzed with SPSS. The results of the research are as follows: There is a high and negative (r =-0.73) relationship between the quality of work life of teachers and the creative leadership characteristics of school administrators. The work quality of life levels of teachers and the creative leadership characteristics of the school principal do not differ significantly according to the variables of gender, age, educational status and professional seniority of teachers.

Keywords
Creative leadership, quality of work life, school management, teacher.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri