Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


NAHİV KONUSUNDA YAZILAN TÜRKÇE ESERLER

TURKISH WORKS WRITTEN ABOUT SYNTAX

NAHİV KONUSUNDA YAZILAN TÜRKÇE ESERLER

 
Yazar : Hacer ATLIHAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 74
Sayfa : 271-280
DOI Number: :
Cite : Hacer ATLIHAN , (2022). NAHİV KONUSUNDA YAZILAN TÜRKÇE ESERLER. Route Education and Social Science Journal , 74, p. 271-280. Doi: 10.17121/ressjournal.3232.
321    456


Özet
Arapça kelime ve üslup açısından zengin dillerdendir. İslam öncesi dönemde Arapların belli yazılı kuralları olmamasına rağmen dilde bozulma olmadan gramer kurallarına bağlı kalarak konuşmuşlardır. Ancak İslami dönemde Arap olmayanların Müslüman oluşu ve bu dilin fethedilen bölgelerde din ve ilim dili olarak yaygınlaşmasıyla beraber dilde “lahn” diye adlandırılan dil hatalarına rastlanmaya başlanmıştır. Bu tehlike karşısında artık Arapçanın gramer kurallarının tespit edilmesi bir ihtiyaç haline gelmiştir. Hicri birinci asırdan itibaren başlayan dil çalışmaları öncelikle kurallarının oluşturulması ve buna bağlı olarak bu konuda kaleme alınan eserler ile devam etmiştir. Her dönemde kuralların daha iyi anlaşılmasını sağlayan eserler telif edilerek bu alanda önemli çalışmalar yapılmıştır. Ülkemizde de Arapça alanında eğitim gören veya bu alanda özel olarak çalışma yapan kişilerin ihtiyacını gidermek amacıyla tercüme eserler dışında telif eserler de ortaya koyulmuştur. Bu çalışmada nahvin tarihi hakkında kısaca bilgi verilip ulaşılan Türkçe eserlerin içeriği hakkında bilgiler sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Nahiv, Lahn, Arapça, Gramer, Dil.

Abstract
Arabic is one of the rich languages in terms of words and style. Although the Arabs did not have certain written rules in the pre-Islamic period, they spoke without any deterioration in the language, adhering to the grammar rules. However, with the fact that non-Arabs became Muslims in the Islamic period and this language became widespread as the language of religion and science in the conquered regions, language errors called “ lahn” began to occur in the language. In the face of this danger, it has become a necessity to determine the grammar rules of Arabic. Language studies, which started from the first century of Hijri, firstly continued with the creation of the rules and, accordingly, the works that written on this subject. Works that provide a better understanding of the rules in each period have been copyrighted and important studies have carried out in this field. In our country, in order to meet the needs of people who are studying in the field of Arabic or working in this field especially, copyrighted works have also been put forward in addition to translated works. In this study, brief information about the history of syntax will be given and information about the content of the reached Turkish works will be presented.

Keywords
Syntax, Lahn, Arabic, Grammar, Language

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri