Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OKULDA KALMA TUTUMLARININ BELİRLENMESİ: ÜNYE ÖRNEĞİ
Sınıf öğretmenlerinin okulda kalma tutumlarını belirlemek üzere yapılan bu araştırmada nicel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Ünye ilçesinde 2021-2022 akademik yılında görevli olan 216 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmaya katılan öğretmenlere Kaya ve Argon (2019) tarafından Türk kültürüne uyarlanan Öğretmenin Okulda Kalma Tutumu Ölçeği (ÖOKTÖ) uygulanmıştır. Elde edilen verilere ortalama, frekans ve standart sapma analizleri ile t Testi ANOVA analizleri uygulanmıştır. Bu analizler sonucunda elde edilen bulgular ışığında; sınıf öğretmenlerinin okulda kalma tutumunun yüksek olduğuna, sınıf öğretmenlerinin okulda kalma tutumlarının cinsiyet, yaş, medeni durum ve çalıştıkları okulun bulunduğu konum ile farklılaşmadığı sonuçlarına ve sınıf öğretmenlerinin okulda kalma tutumlarında mesleki kıdemlerine göre anlamlı bir farklılaşma olduğu sonucuna ulaşılmıştır

Anahtar Kelimeler
Okulda kalma, yer değiştirme, sınıf öğretmeni.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri