Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE BAĞLI OLARAK İNCELENMESİ
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bağımsız yaşam becerileri kazanabilmeleri ve öğrenme gereksinimlerinin karşılanması özel eğitim okullarında görevli öğretmenlerin mesleki yeterliklere sahip olmaları ile birlikte mesleki bağlılıkları ile ilişkilidir. Bu bağlamada öğretmenlerin mesleğini severek yerine getirmeleri oldukça önemli bir faktördür. Öğretmenlerin mesleki bağlılıklarının tersine yaşayacakları mesleki tükenmişlik, eğitimden beklenen ölçüde fayda görülememesine yol açacaktır. Bu araştırmada, özel eğitim okullarında görevli öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler altında incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede araştırma 2021 2022 eğitim öğretim yılı içerisinde, Eskişehir ilinde özel eğitim okullarında görevli öğretmenler ile yürütülmüştür. Araştırma verileri örnekleme dahil edilen 228 öğretmenden toplanmıştır. Verilerin toplanmasında Maslach Tükenmişlik Envanteri-Eğitimci Formu’ndan yararlanılmıştır. Verilerin analizinde t-testi ve ANOVA testleri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonrasında, özel eğitim okulunda görevli öğretmenlerin “Duygusal tükenme”, “Duyarsızlaşma” ve “Kişisel başarı” boyutlarının tümünde yüksek düzeyde mesleki tükenmişliğe sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca özel eğitim okullarında görevli öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin, cinsiyet, medeni durum, mesleki kıdem, alınan ücret, meslektaş ve aile desteği gibi faktörlere bağlı olarak farklılaşmadığı saptanmıştır.

Keywords
Özel eğitim, tükenmişlik, mesleki tükenmişlik

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri