Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE BAĞLI OLARAK İNCELENMESİ
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bağımsız yaşam becerileri kazanabilmeleri ve öğrenme gereksinimlerinin karşılanması özel eğitim okullarında görevli öğretmenlerin mesleki yeterliklere sahip olmaları ile birlikte mesleki bağlılıkları ile ilişkilidir. Bu bağlamada öğretmenlerin mesleğini severek yerine getirmeleri oldukça önemli bir faktördür. Öğretmenlerin mesleki bağlılıklarının tersine yaşayacakları mesleki tükenmişlik, eğitimden beklenen ölçüde fayda görülememesine yol açacaktır. Bu araştırmada, özel eğitim okullarında görevli öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler altında incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede araştırma 2021 2022 eğitim öğretim yılı içerisinde, Eskişehir ilinde özel eğitim okullarında görevli öğretmenler ile yürütülmüştür. Araştırma verileri örnekleme dahil edilen 228 öğretmenden toplanmıştır. Verilerin toplanmasında Maslach Tükenmişlik Envanteri-Eğitimci Formu’ndan yararlanılmıştır. Verilerin analizinde t-testi ve ANOVA testleri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonrasında, özel eğitim okulunda görevli öğretmenlerin “Duygusal tükenme”, “Duyarsızlaşma” ve “Kişisel başarı” boyutlarının tümünde yüksek düzeyde mesleki tükenmişliğe sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca özel eğitim okullarında görevli öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin, cinsiyet, medeni durum, mesleki kıdem, alınan ücret, meslektaş ve aile desteği gibi faktörlere bağlı olarak farklılaşmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Özel eğitim, tükenmişlik, mesleki tükenmişlik

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri