Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÂL KAVRAMININ İŞTİKAKI VE ANLAMINA DAİR SEMANTİK BİR ANALİZ

A SEMANTIC ANALYSIS ON THE ETYMOLOGY AND MEANING OF THE CONCEPT OF ÂL

ÂL KAVRAMININ İŞTİKAKI VE ANLAMINA DAİR SEMANTİK BİR ANALİZ

 
Yazar : Mukaddes ÇELİK    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 74
Sayfa : 281-289
DOI Number: :
Cite : Mukaddes ÇELİK , (2022). ÂL KAVRAMININ İŞTİKAKI VE ANLAMINA DAİR SEMANTİK BİR ANALİZ. Route Education and Social Science Journal , 74, p. 281-289. Doi: 10.17121/ressjournal.3233.
336    462


Özet
Dil, dış dünyada algıladıklarımızı kendi iç dünyamızda anlamlı hale dönüştürüp bunu, sözcüklerle aktarmamızı sağlayan dinamik bir sürecin ana unsurudur. Bu temel unsur aracılığıyla insanlar duygu ve düşüncelerini sözlü veya yazılı olarak karşı tarafa iletirler. Aynı zamanda geçmiş ve şimdiki ve gelecekteki kuşaklar arasında iletişimde köprü görevi üstelenen de yine dil olmuştur. Bundan dolayı, daha önce atalarımızın bize bıraktığı kültürel mirasa sahip olmak için, yine o dönemin dilini bilmekle, onlara ait kelime ve cümleleri anlakla mümkün olmaktadır. Bunun doğal bir sonucu olarak her toplum, kendi dilsel mirasına sahip çıkmış ve onu geliştirip ileriki kuşaklara aktarmaya çalışmıştır. Arapça da Kur’an Kerim dili olması hasebiyle bütün İslam âleminin ortak mirası sayılmış ve her bir kelimesi ve cümlesi Müslüman âlimlerin dikkatini çekmiş ve birçok çalışmaya konu olmuştur. Bu çalışmayla önceki çalışmalara katkı sağlamak ümidiyle hem Arap şiir ve nesirlerinde hem de Kur’an-ı Kerim’in bazı ayetlerinde geçen “âl” kavramının semantik analizi yapılarak kelimenin iştikak-ına dair görüşlere başvururken dilcilerin ve manasına dair görüşler noktasında ise daha çok ayeti yorumlayan müfessirlerin yorumları ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Arap Dili, Âl, Ehl, İştikak, Kur’an-ı Kerim.

Abstract
Language is the main element of a dynamic process that allows us to attribute meaning in our inner world to what we perceive in the outside world and convey this with words. Through this basic element, individuals convey their feelings and thoughts in verbal or written form. Language has also served as a bridge in the communication between past and present generations. Therefore, in order to possess the cultural heritage passed down by our ancestors, it is necessary to know the language of that time and understand the words and sentences they include. As a natural consequence of this, each society has adopted its own linguistic heritage and aimed topass it down to future generations by developing it. Due to being the language of the Qur'an, Arabic has been regarded as the common heritage of the whole Islamic world and each word and sentence has attracted the attention of Muslim scholars and subjected to many studies. With the present study, with the aim of contributing to previous studies, views regarding the etymology of the concept of “âl”, which is present in Arabic poetry and prose as well as certain verses of the Qur'an, will be referred to through semantic analysis while mostly the comments of glossators interpreting verses will be revealed in terms of the views regarding the meaning of the concept.

Keywords
Arabic Language, Âl, Ehl, Etymology, the Qur'an.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri