Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN ÖZ YETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: ORDU İLİ ÖRNEĞİ
İlkokul müdürlerinin öz yeterlik algı düzeyini belirlemeyi amaçlayan bu çalışma Ordu ilinde gerçekleştirilmiştir. Ordu il genelinde 2021-2022 eğitim öğretim yılında kamu ilkokullarında görev yapan 116 okul müdürü araştırmanın örneklem grubunu oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan okul müdürlerinin tamamı araştırmaya gönüllü olarak katılmış ve kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile belirlenmişlerdir. Araştırmanın amacına ulaşabilmek için gereken veriler araştırmacı tarafından oluşturulan Demografik Bilgi Formu ve Baltacı (2020) tarafından geliştirilen Okul Müdürü Öz Yeterlik Algısı Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. SPSS Programı ile analiz edilen araştırmanın verilerinden çıkartılan sonuçlar şunlardır: İlkokul müdürlerinin öz yeterlik algı düzeyleri “oldukça yeterli” seviyesindedir. İlkokul müdürlerinin öz yeterlik algı düzeylerinde cinsiyet, yaş ve eğitim yönetimi konusunda hizmet içi eğitime katılma durumu anlamlı farklılıklar oluşturmazken eğitim durumları ve yöneticilik kıdemleri anlamlı farklılıklar oluşturmaktadır.

Keywords
Öz yeterlik, ilkokul müdürü, okul yönetimi

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri