Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS TEACHING PROJECTS, IDIOMS AND PHRASES USE OF TURKISH LITERATURE PRODUCTS (SAMPLE OF MUSTAFA KUTLU TITLED BLUE BIRD)
(YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ATASÖZÜ, DEYİMLER VE KALIP SÖZLERİN ÖĞRETİMİNDE TÜRK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNDEN YARARLANMA (MUSTAFA KUTLU’NUN MAVİ KUŞ İSİMLİ ESERİNİN ÖRNEĞİ) )

Yazar : Serhat KÜÇÜK  & Gülay ERBAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 74
Sayfa : 208-219
57    96


Özet
Mustafa Kutlu, Türk edebiyatında hikâye denilince akla gelen ilk isimlerdendir. Yaşadığımız modern çağda Türk toplumunun manevi, kültürel ve geleneksel değerlerini zihninde harmanlayarak hikâyelerinde yer almıştır. Anadolu coğrafyası, toplumsal ve siyasal değişme, insanların yaşam şekli, birbiriyle olan ilişkileri, hâkim olan gelenekler hikâyelerinde yar alır. Kutlu, bahsedilen bu unsurları hikâyelerinde kaleme alırken atasözü, deyimler ve kalıp sözlerden faydalanır. Atasözü ve deyimler sayesinde fert ve cemiyetin yaşam şeklini, düşünce yapısını, duygularını hayata dair değerlerini, izlenimleri açık bir şekilde ifade eder. Bu çalışmanın amacı Mustafa Kutlu’nun Mavi Kuş eserindeki atasözlerini, deyimleri ve kalıp sözleri belirleyerek hikâyeye olan tematik yansımasını incelemek ve yabancılara Türkçe öğretimindeki etkilerini değerlendirmektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi uygulanmıştır. Eserdeki atasözleri ve deyimler fişlenip Şerif Aktaş’ın Anlatma Esasına Bağlı Edebi Metinlerin Tahlili ve Nurullah Genç’in Roman Çözümleme Yöntemi çalışmalarından yürütmek yöntemler doğrultusunda Mustafa Kutlu’nun Mavi Kuş isimli hikâyesinin tematik sınıflandırılması yapılmıştır. Bu sınıflandırma üzerinden atasözü deyim ve kalıp sözlerin yansıttığı temaların dil öğretimine yansımaları değerlendirilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın sonucunda Kutlu’nun Mavi Kuş isimli eserinde atasözleri deyimler ve kalıp sözlerin yansıttığı temalarla karşılaşılmıştır. Bu bulgular; yalnızlık, cehalet, muhabbet, aşk, fakirlik, fert ve cemiyet, cömertlik, tembellik, soyaçekim, asabiyet gibi başlıklara ayrılarak tematik olarak sınıflandırılmıştır. Tasnif sırasında yazarın deyimlere atasözleri ve kalıp sözlerden daha fazla yer verdiği fark edilir. Atasözleri, deyimler ve kalıp sözler; yalnızlık ve soyaçekim, deyimler en çok fert ve cemiyet teması etrafında şekillenmiştir. Yabancılara Türkçe öğretiminde bu unsurlar dilin zenginliğini simgeler. Metinlerdeki bu tür sınıflandırmalar ise atasözü, deyimler ve kalıp sözlerin öğrenci tarafından öğrenilmesini kolaylaştırır.

Anahtar Kelimeler
Mustafa Kutlu, Mavi Kuş, Atasözü, Deyimler, Kalıp sözler, Tema, Dil eğitimi.

Abstract
Mustafa Kutlu is one of the first names that come to mind when talking about stories in Turkish literature. In the modern age we live in, she has absorbed the spiritual, cultural and traditional values of Turkish society into her stories by blending them in her mind. Anatolian geography, social and political change, people's way of life, their relations with each other and prevailing traditions take part in her stories. Kutlu makes great use of proverbs and idioms while writing these elements in her stories. Thanks to proverbs and idioms, the individual clearly expresses the society's lifestyle, mentality, values and impressions about life. The aim of this research was to determine the proverbs and idioms in Mustafa Kutlu's work ‘’Mavi Kuş’’ and evaluate its thematic reflection on the story. The Blue Bird work was read and a qualitative research method was applied in the study. Proverbs and idioms were recorded and thematic classification was made by taking them from Şerif Aktaş's Analysis of Literary Texts Based on Narration and Nurullah Genç's Novel Analysis Method. In conclusion, there are themes reflected by proverbs, idioms and stereotypes in Kutlu's ‘’Blue Bird’’. Relative findings are as follows: loneliness, ignorance, conversation, love, poverty, individual and society, generosity, laziness, heredity, and madness. It is noticed within classification that the author gives more place to idioms. Loneliness and heredity to proverbs, and idioms are mostly shaped around the theme of individual and society. These elements represent the richness of the language in teaching process of Turkish to foreigners. Its classification supports easy understanding of proverbs, idioms and phrases.

Keywords
Mustafa Kutlu, Mavi Kuş, Proverb, Idioms, Phrases, Theme, Language education.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri