Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


75 SayıEditör
Dr. Abdullah AYDIN

Editör Yardımcısı
Dr. Fatih KANA-Dr. Wisam Abdullah JASIM-Dr. Amel Tsouria GUELAI

Türkiye  2022

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenShaimaa Abdulaziz Abdulhaheed Al-Abbasi  
THE STEREOTYPED THINKING AND ITS RELATIONSHIP WITH STRUGGLING FOR ACCURACY AMONG SECONDARY SCHOOL TEACHERS Ss, 1-25
THE STEREOTYPED THINKING AND ITS RELATIONSHIP WITH STRUGGLING FOR ACCURACY AMONG SECONDARY SCHOOL TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3291
Özet | Abstract | Tam Metin |


Alaa Hashim Dakhil  
ASSESSMENT OF SPATIAL DISTRIBUTION EFFICIENCY OF HEALTH SERVICES IN AL-RUSAFA SIDE IN BAGHDAD BY USING GIS Ss, 26-51
ASSESSMENT OF SPATIAL DISTRIBUTION EFFICIENCY OF HEALTH SERVICES IN AL-RUSAFA SIDE IN BAGHDAD BY USING GIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3292
Özet | Abstract | Tam Metin |


Donia Alwan Badr Al-Dafa’i  
THE SUMMARY OF RELIGIOUS PLURALISM IN THE BALANCE OF THE DIVINE Ss, 52-74
THE SUMMARY OF RELIGIOUS PLURALISM IN THE BALANCE OF THE DIVINE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3293
Özet | Abstract | Tam Metin |


Dhilal Jawad Kadhim Yassin & Randa Abbas Barhi  
CARTOGRAPHIC REPRESENTATION OF THE SPATIAL VARIATION OF THE CULTIVATION OF INDUSTRIAL CROPS IN THE DISTRICT OF AL-MUSAYYIB Ss, 75-107
CARTOGRAPHIC REPRESENTATION OF THE SPATIAL VARIATION OF THE CULTIVATION OF INDUSTRIAL CROPS IN THE DISTRICT OF AL-MUSAYYIB
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3294
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fezail KALAFAT  
İLKÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN MESLEKİ PROFESYONELLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Ss, 108-118
EXAMINATION OF PROFESSIONAL PROFESSIONALITY PERCEPTIONS OF PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3243
Özet | Abstract | Tam Metin |


Neval TUNÇ  
OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOSTRES YAŞAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 119-128
DETERMINATION OF TECHNOSTRES LEVEL OF PRESCHOOL TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3271
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan SEZGİN  
ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ ALGI VE BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 129-145
REVIEW PERCEPTION AND EXPECTATIONS OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS AS TEACHER’S LEADER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3278
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nilay AK  
İLKOKUL YÖNETİCİ ROLLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 146-156
DETERMINATION OF PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATOR ROLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3272
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet AYYORGUN  
OKULÖNCESİ EĞİTİM ALMAYAN ÖĞRENCİLERİN OKUMA-YAZMA ÖĞRENİMİ ESNASINDA YAŞADIKLARI SORUNLAR İLE İLGİLİ SINIF ÖĞRETMENİ GÖRÜŞLERİ Ss, 157-180
CLASSROOM TEACHER'S OPINIONS ABOUT THE PROBLEMS THAT STUDENTS WITHOUT PRE-SCHOOL EDUCATION EXPERIENCE DURING READ AND WRITING LEARNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3273
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa Birkan KÜREŞ  
İLKOKUL YÖNETİCİLERİNİN PAYLAŞILAN LİDERLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 181-191
EXAMINATION OF SHARED LEADERSHIP LEVELS OF PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS IN TERMS OF VARIOUS DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3274
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tuğçe GÖNÜLAL & Adnan CEYLAN  
ÖRGÜTSEL GÜVENİN DEĞİŞİME DİRENÇ VE YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ss, 192-210
THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL TRUST ON RESISTANCE TO CHANGE AND INNOVATIVE WORK BEHAVIOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3277
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şükran SARAÇOĞLU  
İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN ELEŞTİREL LİDERLİK STİLİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARININ İNCELENMESİ-ÇANKAYA İLÇESİ ÖRNEĞİ Ss, 211-222
EXAMINATION OF TEACHER'S PERCEPTIONS REGARDING PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS' CRITICAL LEADERSHIP STYLE-ÇANKAYA DISTRICT EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3276
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cumali TEKİN  
TEVESSÜL VE DİVAN ŞİİRİNDE İŞLENİŞ BİÇİMLERİ ÜZERİNE Ss, 223-232
ON TAWASSUL AND THE FORM OF PROCESSING IN DIVAN POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3299
Özet | Abstract | Tam Metin |


Erman ÖZEN & Arzu POLAT-KUVANCI  
ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL MÜDÜRLERİNİN KAPSAYICI LİDERLİK DÜZEYLERİNİN OKUL İKLİMİNE ETKİSİ: ORDU İLİ ÖRNEĞİ Ss, 233-249
THE EFFECT OF INCLUSIVE LEADERSHIP LEVELS OF SCHOOL PRINCIPALS ON SCHOOL CLIMATE ACCORDING TO TEACHERS' OPINIONS: THE EXAMPLE OF ORDU PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3258
Özet | Abstract | Tam Metin |


Filiz SİVRİ  
ÖĞRETMENLERİN KENDİ KENDİNE (ÖZ) LİDERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 250-269
EXAMINATION OF TEACHERS' SELF (SELF) LEADERSHIP (SELF) LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3279
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa KAYA & Fatih AK  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖZ YETERLİK İNANÇLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ÜNYE ÖRNEĞİ Ss, 270-282
FACTORS AFFECTING THE SELF-EFFICACY BELIEFS OF CLASSROOM TEACHERS: THE CASE OF ÜNYE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3280
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cumali BAŞTUĞ & Sevda ERYILMAZ BAŞTUĞ  
ÖĞRETMENLERİN SİBERKONDRİ (ÇEVRİMİÇİ SAĞLIK ARAMA DAVRANIŞI) DÜZEYİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Ss, 283-300
THE LEVEL OF TEACHERS' CYBERCHONDRY (ONLINE HEALTH SEARCH BEHAVIOR) AND AFFECTING FACTORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3287
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Ali ÖNCER  
XX. YÜZYIL BAŞI HİNDİSTAN (RAJ) VE MISIR’DAKİ İNGİLİZ YÖNETİMLERİNİN ORTADOĞU POLİTİKALARI Ss, 301-308
MIDDLE EAST POLICIES OF BRITISH GOVERNANCE IN EARLY OF THE XX. CENTURY IN INDIA (RAJ) AND EGYPT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3282
Özet | Abstract | Tam Metin |


Recep HATİPOĞLU  
LEGAL STATUS OF THE TRANSLATORSHIP PROFESSION IN TURKEY Ss, 309-317
TÜRKİYE’DE ÇEVİRMENLİK MESLEĞİNİN HUKUKİ DURUMU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3289
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hatice DÖNMEZ AYDIN  
ŞEHİR VE ESTETİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLEDİRME Ss, 318-325
AN ASSESSMENT ON THE RELATIONSHIP OF CITY AND AESTHETICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3284
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cengiz Alper KARADAĞ & Vicdan ALTINOK  
EXAMINING THE OPINIONS OF SCHOOL PRINCIPALS ON THE CRISIS MANAGEMENT PROCESS Ss, 326-340
KRİZ YÖNETİMİ SÜRECİNE İLİŞKİN OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3255
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özgür ŞAHİN  
ÖĞRETMEN GÖZÜNDEN OKUL MÜDÜRLERİNİN EĞİTİM PROGRAMI LİDERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (ORDU İLİ ÜNYE İLÇESİ ÖRNEĞİ) Ss, 341-356
EXAMINATION OF EDUCATIONAL PROGRAM LEADERSHIP LEVELS OF SCHOOL PRINCIPALS FROM TEACHER'S PERSPECTIVE (SAMPLE OF ÜNYE DISTRICT OF ORDU PROVINCE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3275
Özet | Abstract | Tam Metin |


Husham zamil Hamdan Hussein Mohammed Musa  
MODERN TECHNOLOGIES AND THEIR ROLE IN ACTIVATING SECURITY FORCE EQUIPMENT PERFORMANCE Ss, 357-379
MODERN TECHNOLOGIES AND THEIR ROLE IN ACTIVATING SECURITY FORCE EQUIPMENT PERFORMANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3302
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mohammed Wahib Abd - Najat Shakir Mahmood & Taqee Zaidan mohammed  
INCENTIVES IN ACHIEVING JOB SATISFACTION A STUDY OF A SAMPLE OF EMPLOYEES WORKING IN THE GENERAL DIRECTORATE OF EDUCATION, DIYALA GOVERNORATE Ss, 380-402
INCENTIVES IN ACHIEVING JOB SATISFACTION A STUDY OF A SAMPLE OF EMPLOYEES WORKING IN THE GENERAL DIRECTORATE OF EDUCATION, DIYALA GOVERNORATE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3303
Özet | Abstract | Tam Metin |


Husham zamil Hamdan & Fatima Sajid Ali  
ENVIRONMENTAL SOUND EFFECT AND ITS REFLECTION ON THE DESIGN OF INTERIOR SPACES Ss, 403-427
ENVIRONMENTAL SOUND EFFECT AND ITS REFLECTION ON THE DESIGN OF INTERIOR SPACES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3304
Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhammad Jarallah Tawfiq Raghad Ahmed Hassan Elias  
THE RHETORICAL CONTENT OF THE LEGACY AND ITS FORMAL QUALITIESIN THE DESIGNS OF THE INTERNAL SPACES OF THE HOLY MILITARY SHRINE Ss, 428-454
THE RHETORICAL CONTENT OF THE LEGACY AND ITS FORMAL QUALITIESIN THE DESIGNS OF THE INTERNAL SPACES OF THE HOLY MILITARY SHRINE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3305
Özet | Abstract | Tam Metin |


Rasool Mutlaq Mohammed  
CRIMINAL CONTRIBUTION TO THE COLLECTIVE TERROR INDUSTRY: THE DANGERS OF PSYCHOLOGICAL WARFARE ON THE INDIVIDUAL AND SOCIETY Ss, 455-471
CRIMINAL CONTRIBUTION TO THE COLLECTIVE TERROR INDUSTRY: THE DANGERS OF PSYCHOLOGICAL WARFARE ON THE INDIVIDUAL AND SOCIETY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3306
Özet | Abstract | Tam Metin |


Necmiye ÇEPNİ & Ayten AKATAY  
THE RELATIONSHIP BETWEEN EMPLOYEES’ DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND BURNOUT: THE EXAMPLE OF HEALTHCARE PROFESSIONALS Ss, 472-486
ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3286
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet TUNÇ - Sibel HIZLI & Cem ENGİN  
KAMU YÖNETİMİ VE LİBERAL EKONOMİYE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME Ss, 487-494
AN ASSESSMENT ON PUBLIC ADMINISTRATION AND LIBERAL ECONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3307
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdullah ASLAN  
FİLİBELİ HALİL FEVZİ’NİN HÂŞİYETU’L-CEDÎDE ADLI ESERİNDE RUBBE (رُبَّ) EDATININ KULLANIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRİLME Ss, 495-506
AN EVALUATION ON THE USE OF THE PREPOSİTİON RUBBE (رُبَّ) IN PHILIBELI HALIL FEVZI'S HÂŞİYETU'L-CEDÎDE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3300
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bilal ERKOÇ & Bahir SELÇUK  
SÜLEYMÂN TÂLİB’İN ZEYL-İ SİYER-İ VEYSÎ’Sİ Ss, 507-522
SÜLEYMÂN TÂLİB’S ZEYL-İ SİYER-İ VEYSÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3301
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esra YILMAZ  
A STUDY ON THE DEVELOPMENT OF ACADEMIC WRITING SKILLS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE Ss, 523-535
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE AKADEMİK YAZMA YETERLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3310
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri