Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OKULÖNCESİ EĞİTİM ALMAYAN ÖĞRENCİLERİN OKUMA-YAZMA ÖĞRENİMİ ESNASINDA YAŞADIKLARI SORUNLAR İLE İLGİLİ SINIF ÖĞRETMENİ GÖRÜŞLERİ
Okulöncesi eğitim almayan öğrencilerin okuma-yazma öğrenimi esnasında yaşadıkları sorunlar ile ilgili sınıf öğretmeni görüşlerine dayanarak okul öncesi eğitim almayan öğrencilerin ilkokula adaptasyonlarının okuma-yazma öğrenimlerine etkilerini, okuma-yazma öğrenimi esnasında yaşadıkları fiziksel (psikomotor) sorunları, aile kaynaklı sorunları ve diğer sorunları belirlemek amacıyla yapılan çalışma; betimsel bir durum saptaması niteliğinde olup nitel araştırma teknikleri temel alınarak desenlenmiş ve tipik durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını; Ankara ili Altındağ ilçesinde görev yapan, basit seçkisiz örneklem yöntemi ile seçilen 10 ilkokul sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Katılımcılara araştırmacılar tarafından hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanmış, katılımcıların cevaplarında herhangi bir değişiklik yapılmadan geçerli boyutlara göre gruplandırılarak içerik analizi yapılmıştır. Okulöncesi eğitim almayan öğrencilerin ilkokula adaptasyonları ve okuma-yazma öğrenimlerine etkilerine ilişkin bulgular kapsamında fizyolojik faktörler, bilişsel faktörler, duygusal faktörler ve çevresel faktörler temaları alt kodunda kas gelişimi, kalem kullanma, algılama ve anlama, öğrenme süresi, okula uyum ve sosyalleşme; okul öncesi eğitim almayan öğrencilerin okuma-yazma öğrenimi esnasında yaşadıkları fiziksel (psikomotor) sorunlara ilişkin bulgular kapsamında okuma-yazma öncesi ve okuma-yazma anı temaları alt kodunda kalem kullanma, ince kas becerileri, makas kullanma, yazma problemi; okul öncesi eğitim almayan öğrencilerin okuma-yazma öğrenimi esnasında yaşadığı aile kaynaklı sorunlara ilişkin bulgular kapsamında sosyokültürel yapı, aile katılımı ve ebeveyn bağımlılığı ve yaklaşımı temaları alt kodunda ailevi sorunlar, maddi durum, bilinç ve farkındalık, evde destek; Okul Öncesi Eğitim Almayan Öğrencilerin Okuma-Yazma Öğrenimi Esnasında Yaşadıkları Diğer Sorunlara İlişkin Bulgular kapsamında Fizyolojik Faktörler, Bilişsel Faktörler ve Duygusal Faktörler temaları alt kodunda özgüven en sık yaşanan sorunlar olarak tespit edilmiştir.

Keywords
Okul öncesi, okuma-yazma öğretimi.

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   



Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri