Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKULÖNCESİ EĞİTİM ALMAYAN ÖĞRENCİLERİN OKUMA-YAZMA ÖĞRENİMİ ESNASINDA YAŞADIKLARI SORUNLAR İLE İLGİLİ SINIF ÖĞRETMENİ GÖRÜŞLERİ

CLASSROOM TEACHER'S OPINIONS ABOUT THE PROBLEMS THAT STUDENTS WITHOUT PRE-SCHOOL EDUCATION EXPERIENCE DURING READ AND WRITING LEARNING

OKULÖNCESİ EĞİTİM ALMAYAN ÖĞRENCİLERİN OKUMA-YAZMA ÖĞRENİMİ ESNASINDA YAŞADIKLARI SORUNLAR İLE İLGİLİ SINIF ÖĞRETMENİ GÖRÜŞLERİ

 
Yazar : Mehmet AYYORGUN    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 75
Sayfa : 157-180
DOI Number: :
Cite : Mehmet AYYORGUN , (2022). OKULÖNCESİ EĞİTİM ALMAYAN ÖĞRENCİLERİN OKUMA-YAZMA ÖĞRENİMİ ESNASINDA YAŞADIKLARI SORUNLAR İLE İLGİLİ SINIF ÖĞRETMENİ GÖRÜŞLERİ. Route Education and Social Science Journal , 75, p. 157-180. Doi: 10.17121/ressjournal.3273.
442    401


Özet
Okulöncesi eğitim almayan öğrencilerin okuma-yazma öğrenimi esnasında yaşadıkları sorunlar ile ilgili sınıf öğretmeni görüşlerine dayanarak okul öncesi eğitim almayan öğrencilerin ilkokula adaptasyonlarının okuma-yazma öğrenimlerine etkilerini, okuma-yazma öğrenimi esnasında yaşadıkları fiziksel (psikomotor) sorunları, aile kaynaklı sorunları ve diğer sorunları belirlemek amacıyla yapılan çalışma; betimsel bir durum saptaması niteliğinde olup nitel araştırma teknikleri temel alınarak desenlenmiş ve tipik durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını; Ankara ili Altındağ ilçesinde görev yapan, basit seçkisiz örneklem yöntemi ile seçilen 10 ilkokul sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Katılımcılara araştırmacılar tarafından hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanmış, katılımcıların cevaplarında herhangi bir değişiklik yapılmadan geçerli boyutlara göre gruplandırılarak içerik analizi yapılmıştır. Okulöncesi eğitim almayan öğrencilerin ilkokula adaptasyonları ve okuma-yazma öğrenimlerine etkilerine ilişkin bulgular kapsamında fizyolojik faktörler, bilişsel faktörler, duygusal faktörler ve çevresel faktörler temaları alt kodunda kas gelişimi, kalem kullanma, algılama ve anlama, öğrenme süresi, okula uyum ve sosyalleşme; okul öncesi eğitim almayan öğrencilerin okuma-yazma öğrenimi esnasında yaşadıkları fiziksel (psikomotor) sorunlara ilişkin bulgular kapsamında okuma-yazma öncesi ve okuma-yazma anı temaları alt kodunda kalem kullanma, ince kas becerileri, makas kullanma, yazma problemi; okul öncesi eğitim almayan öğrencilerin okuma-yazma öğrenimi esnasında yaşadığı aile kaynaklı sorunlara ilişkin bulgular kapsamında sosyokültürel yapı, aile katılımı ve ebeveyn bağımlılığı ve yaklaşımı temaları alt kodunda ailevi sorunlar, maddi durum, bilinç ve farkındalık, evde destek; Okul Öncesi Eğitim Almayan Öğrencilerin Okuma-Yazma Öğrenimi Esnasında Yaşadıkları Diğer Sorunlara İlişkin Bulgular kapsamında Fizyolojik Faktörler, Bilişsel Faktörler ve Duygusal Faktörler temaları alt kodunda özgüven en sık yaşanan sorunlar olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Okul öncesi, okuma-yazma öğretimi.

Abstract
In order to determine the effects of the adaptation of the students who did not receive preschool education to primary school on literacy learning, the physical (psychomotor) problems they experience during literacy learning, family-related problems and other problems based on the opinions of the classroom teachers about the problems experienced by the students who do not receive preschool education during their literacy learning. the work done; It is a descriptive case study designed on the basis of qualitative research techniques and the typical case study method is used. The participants of the research; 10 primary school classroom teachers working in Ankara province Altındağ district, selected by simple random sampling method. Participants used a semi-structured interview form prepared by the researchers, and content analysis was carried out by grouping the participants according to valid dimensions without any changes in their answers. Physiological factors, cognitive factors, emotional factors, and environmental factors sub-code themes of muscle development, using the pencil, perception and understanding, learning time, adaptation to school and socialization; Within the scope of the findings related to the physical (psychomotor) problems experienced by students who do not attend pre-school education during their literacy education, using pen, fine motor skills, using scissors, writing problem in the sub-code of literacy and reading-writing memory themes; Socio-cultural structure, family involvement and parental dependence and approach sub-code, family problems, financial situation, consciousness and awareness, home support; In the sub-code of physiological factors, cognitive factors and emotional factors, self-confidence has been identified as the most frequently encountered problems within the scope of the findings related to other problems experienced by students who do not receive preschool education during their literacy learning.

Keywords
Preschool, teaching literacy.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri