Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL MÜDÜRLERİNİN KAPSAYICI LİDERLİK DÜZEYLERİNİN OKUL İKLİMİNE ETKİSİ: ORDU İLİ ÖRNEĞİ
Bu çalışma ile öğretmen görüşlerinden yola çıkarak okul müdürlerinin kapsayıcı liderlik düzeylerinin okul iklimine etkisini belirlemektir. Araştırmanın evrenini Ordu ili; örneklemini ise Ulubey, Merkez, Perşembe ilçelerinde 2022-2023 iş yılında MEB’e bağlı eğitim kurumlarında görev yapan 224 öğretmen oluşturmaktadır. Örneklemi oluşturan öğretmenler kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmanın amacına ulaşmak için araştırmacılar tarafından geliştirilmiş 6 sorudan oluşan Demografik Bilgi Formu, Sürücü ve Maslakçı (2021) tarafından Türkçeye uyarlanmış Kapsayıcı Liderlik Ölçeği ve Canlı, Demirtaş ve Özer (2018) tarafından geliştirilen Okul İklimi Ölçeği gerekli izinler alındıktan sonra kullanılmıştır. Örnekleme ölçek formları internet üzerinden bilgi toplamak için kullanılan programlar aracılığıyla ulaştırılmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmadan çıkan sonuçlar şunlardır: Öğretmen algılarına göre okul müdürünün kapsayıcı liderlik düzeyi ile okul iklimi arasında pozitif yönde ve güçlü düzeyde (r= ,700) bir ilişki vardır. Okul müdürünün kapsayıcı liderlik düzeyinin öğretmenin cinsiyet, görev yapılan kurum türü, eğitim durumu ve mesleki kıdem değişkenlerinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmalar oluşturmamakta ancak yaş ve mevcut kurumda hizmet süresi değişkenleri öğretmen algılarında anlamlı farklılaşmalara neden olmaktadır. Öğretmenlerin okul iklimi algıları öğretmenin cinsiyet, yaş, görev yapılan kurum türü, mevcut kurumda hizmet süresi ve mesleki kıdem değişkenlerinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmalar oluşturmamakta ancak öğretmenin eğitim durumu değişkeni okul iklimi algısında anlamlı farklılaşmalara sebep olmaktadır.

Keywords
Kapsayıcı liderlik, okul iklimi, okul müdürü

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri