Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ
Çalışmanın amacı sağlık çalışanlarının demografik özellikleri (cinsiyet, yaş ve meslek grupları) açısından tükenmişlik düzeyleri bağlamında fark olup olmadığını ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini Çanakkale il merkezinde bulunan devlet, üniversite ve özel hastanelerde görevli 3568 sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, araştırmayı kabul eden Çanakkale ilinde devlet, üniversite ve özel hastanede görevli 307 sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Araştırmada tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veriler anket yöntemiyle hem yüz yüze hem de internet üzerinden toplanarak yüksek sayıda katılımcıya ulaşılmaya çalışılmıştır. 307 çalışandan veri toplanmıştır. Araştırmada frekans analizi, faktör analizi, t testi, ANOVA analizi, geçerlilik ve güvenirlilik analizleri yapılmıştır. Sağlık çalışanlarının tükenmişlik düzeyini değerlendirmek için “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonuçlarına göre, demografik özellikler bağlamında bakıldığında sağlık çalışanlarının cinsiyet değişkeni ve meslek grupları açısından tükenmişlik düzeylerinde anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Ancak çalışanların yaş değişkeni açısından tükenmişlik düzeylerine bakıldığında farklılıklar olduğu görülmüştür. Yaş ilerledikçe tükenmişlik düzeyinin azaldığını ve daha genç olan sağlık çalışanlarının, tükenmişlik yaşama riskinin arttığı ortaya konulmuştur.

Keywords
Tükenmişlik, doktor, hemşire, sağlık çalışanı

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri