Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÖĞRETMENLERİN KENDİ KENDİNE (ÖZ) LİDERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Araştırma ; 2019-2020 Eğitim Öğtetim Yılı içerisinde Ankara ili içerisinde devlete bağlı resmi ilkokul ve orta okullarda görev yapan 216 öğretmene tesadüfi yöntemle dağıtılmış, kendi kendine liderlik ölçeği anketi uygulanmıştır. Bu araştırma ile öğretmenlerin kendi kendine (öz) liderlik davranışlarını saptamak ve bazı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma verileri, Kendi Kendine (Öz) Liderlik Ölçeği (Atik.S, 2015) aracılığıyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 20.0 paket programdan faydalanılmıştır. Bu çalışmada öğretmenlerin kendi kendine (öz) liderlik davranışlarını saptamaya çalışılmış ve bazı değişkenlere göre farkındalık düzeyleri araştırılmıştır. Öğretmenlerin kendi kendine (öz) liderlik düzeylerinin araştırma bulguları çerçevesinde bir öğretmenin yüksek düzeyde kendi kendine liderlik yeteneğine sahip olmasının kendisine ve öğrencilerine hatta topluma sağlayacağı faydaların olduğu sonucuna ulaşılmış ve bu faydaların; kendi kişisel gelişiminin yolunu açan, öğrencilerine olumlu bir model olan, özgüveni ve mesleki farkındalığı yüksek, empati ve iletişim becerisi yüksek, araştırma ve sorgulama düzeyi yüksek, eleştirel, yansıtıcı ve yaratıcı düşünme becerilerine sahip, takım çalışmalarını organize edebilen ve bu takımı peşinden sürükleyebilme becerisine sahip bir öğretmen modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Elde edilen tüm bu sonuçlar araştırma hipotezinin; İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin öz kendilik değerlendirmelerinin öz liderlik davranışlarına pozitif yönde etkisi olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen, kendi kendine liderlik, öğretmen lider.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri