Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÖRGÜTSEL GÜVENİN DEĞİŞİME DİRENÇ VE YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Bu araştırma örgütsel güvenin değişime direnç ve yenilikçi iş davranışı üzerindeki etkisini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Örgütsel güven kavramı, kişilerin örgütsel ilişkiler ve davranışlara yönelik beklentileri olarak tanımlanmaktadır. Değişime direnç, örgütsel bir değişimi benimsemeyen, değişimin gerçekleşmesine katkı sağlamayan, üstelik değişime engel olmak isteyen bir çalışan davranışı olarak ifade edilmektedir. Yenilikçi iş davranışı ise çalışanların yenilikçi fikirleri ile başlayan ve yeni ürünlerin, yöntemlerin ve üretim süreçlerinin oluşturulması ve uygulanmasıyla devam eden genel davranış süreci olarak tanımlanmaktadır. Örgütsel güven, başarıyı sağlayabilmek ve devam ettirebilmek için belirleyici bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Yapılan çalışma dört kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda örgütsel güven, ikinci kısımda değişime direnç, üçüncü kısımda yenilikçi iş davranışı kavramları incelenmiş olup, dördüncü kısımda ise ilgili kavramlarının birbirleri ile olan ilişkileri ve birbirleri üzerindeki etkiyi belirlemeye yönelik olarak yapılan araştırmaya ve bulgularına yer verilmiştir. Bu araştırma gönüllülük esasıyla Kocaeli ili otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalardaki beyaz yaka çalışanların katılımıyla yapılmıştır. Yapılan analizler neticesinde örgütsel güvenin değişime direnç ve yenilikçi iş davranışı üzerinde istatistiki açıdan anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Güven, Örgütsel Güven, Değişim, Direnç, Değişime Direnç, Yenilik, Yenilikçi Davranış, Yenilikçi İş Davranışı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri