Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ ALGI VE BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ
Ana aktör olarak öğretmenler, okulların ve dolayısıyla eğitim sisteminin hedeflere ulaşmalarının sağlayıcısıdırlar. Belirlenen hedeflere ulaşılmasında öğretmenlerin sahip oldukları mesleki yeterlikler oldukça önemlidir. Diğer yandan öğretmen liderliğine ilişkin sergilenecek davranışların, ulaşılması hedeflenen okul başarısına ne ölçüde katkı sağladığı ortaya konabilmiş değildir. Öğretmen liderliğine ilişkin algı ve beklentilerin ve bu durumlara olumlu ya da olumsuz etki eden unsurların belirlenebilmesi bu bağlamda oldukça önemlidir. Ortaokul öğretmenlerinin öğretmen liderliği algı ve beklentilerinin incelendiği bu araştırmanın evreni 2022 2023 eğitim öğretim yılı itibariyle Samsun ili Çarşamba ilçesinde bulunan ortaokullarda görevli 731 öğretmen, örneklem ise %95 güven düzeyi ile 0,5 güven aralığı dikkate alınarak hesaplanan ve kolay erişilebilir örnekleme ile belirlenen 252 öğretmendir. Araştırma verilerinin toplanması için “Öğretmen Liderliği Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek ile elde edilen veriler ANOVA ve t-testi ile analiz edilmiştir. Gerçekleştirilen analizler neticesinde ulaşılan sonuçlardan bazıları şu şeklidedir: Öğretmenlerin “Mesleki Gelişim” boyutunda öğretmen liderliğine ilişkin algı ve beklentileri “Kurumsal Gelişme”, ve “Meslektaşlarla İş birliği” boyutlarına oranla daha yüksektir. Ortaokul öğretmenlerinin, “Kurumsal Gelişme” alt boyutunda, öğretmen liderliğine ilişkin algı ve beklentilerinin, öğretmenlerin mezun oldukları okul türüne bağlı olarak Fen Edebiyat Fakültesi ve diğer fakültelerden mezun olan öğretmenlere karşı Eğitim Fakültesi mezunu olan öğretmenler lehinde farklılaşmaktadır. “Mesleki Gelişim” alt boyutunda öğretmen liderliğine ilişkin algı ve beklentiler öğretmenlerin mezuniyetlerine bağlı olarak farklılaşmazken, “Kurumsal Gelişme” ve “Meslektaşlarla İş birliği” alt boyutlarında lisans mezunu olan öğretmenler lehinde farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Liderlik, öğretmen liderliği, ortaokul

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri