Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖĞRETMENLERİN SİBERKONDRİ (ÇEVRİMİÇİ SAĞLIK ARAMA DAVRANIŞI) DÜZEYİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Öğretmenlerin siberkondri düzeyini ve demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma, 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi Hatay ilinde MEB’e bağlı okullarda çalışan ve ankete cevap veren 243 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, daha çok örnekleme ulaşılabilmesi ve hızlı olması nedeniyle çevrimiçi yöntemle toplanmış ve SPSS 22 analiz programı ile analiz edilmiştir. Verilerin normal dağılım gösterdiğinin tespiti üzerine t-testi ve ANOVA gibi parametrik testler kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin siberkondri düzeyinin “orta” düzeyde olduğu, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, yaş, çalışılan eğitim kademesi, kullanılan araştırma yöntemleri, internet kullanım süresi, doktor önerisi dışında ilaç alıp kullanma, eczane dışındaki yerlerden ilaç alıp kullanma faktörlerinin siberkondri düzeyi üzerinde istatistiksel farklılık oluşturduğu ancak kronik rahatsızlık, muayene olma, tetkik yaptırma, sağlık kurumu dışında tedavi amaçlı girişimlerden yararlanma faktörlerinin siberkondri düzeyi üzerinde istatistiksel farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Öğretmen, siberkondri, çevrimiçi sağlık arama davranışı.

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri