Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖZ YETERLİK İNANÇLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ÜNYE ÖRNEĞİ
gerçekleştirebilme potansiyellerine dair yargılarına öz yeterlik denmektedir. Öz yeterlik kişinin işe bağlılığına kadar birçok unsuru etkilemektedir. Sınıf öğretmenlerinin de mesleki anlamda öz yeterlik inançlarının belirlenmesi ve bu inancı etkileyen değişkenlerin ortaya çıkarılması sınıf öğretmenlerinin öz yeterliğini artıracak çalışmalara ışık tutacaktır. Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inanç düzeylerini ve bu düzeyi etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yürütülen bu çalışma nicel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini 2021-2022 eğitim öğretim yılında Ordu ili Ünye ilçesine bağlı resmi ilkokullarda görevli sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini evrenden kolay ulaşılabilir yöntemle seçilmiş 204 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Örnekleme Kişisel Bilgi Formu ve Tschannen-Moran ve Woolfolk Hoy’un (2001) geliştirdiği Öğretmen Öz Yeterlik Algısı Ölçeği-Kısa Formunun Karaoğlu (2019) tarafından hazırlanan Türkçe uyarlaması uygulanmıştır. Toplanan verilerin normal dağılıma sahip olması nedeniyle parametrik testler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inanç düzeylerinin “çok fazla” olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inanç düzeylerinde cinsiyete, yüksek öğrenim mezuniyet durumlarına, pedagojik eğitim türlerine ve bir yılda aldıkları hizmet içi eğitim sayısına göre farklılaşma olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Öte yandan sınıf öğretmenlerinin yaşına ve çocuk sahibi olma durumlarına göre farklılaşma olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Buna göre öğretmenlerin yaşı ilerledikçe öz yeterlik inançlarının arttığı, çocuk sahibi olan sınıf öğretmenlerinin “öğrenci katılımına yönelik öz yeterlik inanç” düzeylerinin daha yüksek olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords
Öz yeterlik, sınıf öğretmeni, yetkinlik

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri