Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


İLKÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN MESLEKİ PROFESYONELLİK ALGILARININ İNCELENMESİ
Bu araştırmada ilköğretim okul müdürlerinin mesleki profesyonellik algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Nicel araştırmalardan betimsel tarama modelinde gerçekleştirilen araştırma, 2021-2022 eğitim öğretim yılı Ordu ili resmi ilkokullarında görev yapan kolay ulaşılabilir örneklem yöntemine göre seçilen 56 okul müdürünün katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu, ikinci bölümde ise Yazıcı ve Akyol (2021) tarafından geliştirilen “Okul Müdürlerinin Mesleki Profesyonelliği Ölçeği (OMMPÖ)” yer almaktadır. Veri toplama formu ile internet aracılığıyla elde edilen veriler istatistik analiz programı ile analize tabi tutulmuştur. Okul müdürlerinin mesleki profesyonellik düzeylerinin çok yüksek düzeyde olduğu, ilköğretim okul müdürlerinin mesleki profesyonellik algılarının müdürlerin cinsiyet, yaş, medeni durum değişkenlerine göre farklılaşmaya neden olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. İlköğretim okul müdürlerinin mesleki profesyonellik algıları müdürlerin müdürlük hizmet süresi değişkenine göre 0-5 yıl arası kıdeme sahip müdürler ile 16 yıl ve üzeri müdürlük kıdemine sahip okul müdürleri arasında, 16 yıl ve üzeri kıdeme sahip ilköğretim okul müdürleri lehine anlamlı bir farklılaşma bulunduğu araştırmanın diğer bir sonucudur. Araştırmada sonuçlara dayanılarak uygulayıcı ve araştırmacılara yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
İlköğretim, okul müdürü, mesleki profesyonellik

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri