Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İLKÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN MESLEKİ PROFESYONELLİK ALGILARININ İNCELENMESİ
Bu araştırmada ilköğretim okul müdürlerinin mesleki profesyonellik algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Nicel araştırmalardan betimsel tarama modelinde gerçekleştirilen araştırma, 2021-2022 eğitim öğretim yılı Ordu ili resmi ilkokullarında görev yapan kolay ulaşılabilir örneklem yöntemine göre seçilen 56 okul müdürünün katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu, ikinci bölümde ise Yazıcı ve Akyol (2021) tarafından geliştirilen “Okul Müdürlerinin Mesleki Profesyonelliği Ölçeği (OMMPÖ)” yer almaktadır. Veri toplama formu ile internet aracılığıyla elde edilen veriler istatistik analiz programı ile analize tabi tutulmuştur. Okul müdürlerinin mesleki profesyonellik düzeylerinin çok yüksek düzeyde olduğu, ilköğretim okul müdürlerinin mesleki profesyonellik algılarının müdürlerin cinsiyet, yaş, medeni durum değişkenlerine göre farklılaşmaya neden olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. İlköğretim okul müdürlerinin mesleki profesyonellik algıları müdürlerin müdürlük hizmet süresi değişkenine göre 0-5 yıl arası kıdeme sahip müdürler ile 16 yıl ve üzeri müdürlük kıdemine sahip okul müdürleri arasında, 16 yıl ve üzeri kıdeme sahip ilköğretim okul müdürleri lehine anlamlı bir farklılaşma bulunduğu araştırmanın diğer bir sonucudur. Araştırmada sonuçlara dayanılarak uygulayıcı ve araştırmacılara yönelik öneriler sunulmuştur.

Keywords
İlköğretim, okul müdürü, mesleki profesyonellik

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri