Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


EXAMINING THE OPINIONS OF SCHOOL PRINCIPALS ON THE CRISIS MANAGEMENT PROCESS
Bu araştırmanın amacı ortaöğretim kurumlarında yöneticilik yapan okul müdürlerinin kriz yönetimi davranışlarının incelenmesidir. Araştırmada öncelikle kriz süreçlerine ilişkin genel görüşleri alınmış daha sonra krizlerin nedenlerine ilişkin görüşleri alınmıştır. Araştırma olgu bilim deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 yılında Adıyaman ilindeki ortaöğretim kurumlarında görev yapan 15 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme tekniği kullanılmıştır. Örnekleme dahil edilecek katılımcıların belirlenmesinde temel ölçüt okul yöneticisinin daha önce kriz yaşamış ve kriz yönetimi sürecinde bulunmuş olmasıdır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde ise içerik analizi ve betimsel analiz teknikleri birlikte kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler doğrultusunda okul yöneticilerinin kriz durumlarını eğitim-öğretim sürecini aksatan, okulda huzursuzluğa yol açan bir süreç olarak tanımladıkları görülmüştür. Kriz sürecinde kendi rol ve sorumluluklarını tanımlarken daha çok yönetmelikler çerçevesinde hareket ettikleri görülmüştür. Kriz durumlarında işbirliği yaptıkları paydaşları tanımlarken yaşanan krizin niteliği doğrultusunda farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaptıklarını ama temel paydaşlardan birinin veliler olduğunu ifade ettikleri görülmüştür. Kriz yönetimi sürecini zorlaştıran ve kolaylaştıran unsurları okul içi unsurlar ve okul dışı unsurlar kapsamında değerlendirmişlerdir. Ayrıca yöneticiler kriz durumlarının okulları üzerindeki olumsuz etkilerini tanımlarken örgütsel yapı ve kültürün olumsuz yönde etkilenmesine, öğrenciler, öğretmenler ve veliler üzerinde stres oluşturmasına vurgu yaparken; olumlu etkilerinden bahsederken örgütsel yenilik sürecine imkan vermesine vurgu yapmışlardır.

Keywords
Kriz, kriz yönetimi, okul yöneticisi

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri