Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOSTRES YAŞAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Okulöncesi öğretmenlerin teknostres yaşama düzeylerini ve bazı demografik faktörlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeline göre desenlenmiştir. Çalışmanın evrenini 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Altındağ ilçesinde MEB’e bağlı resmî kurumlarda çalışan 267 okulöncesi öğretmeni oluştururken örneklemi ise çevrimiçi ankete katılıp cevap veren 131 okulöncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada kişisel bilgi formu ve Çoklar, Efilti ve Şahin (2017) tarafından geliştirilen “Öğretmenlerin Teknostres Düzeylerini Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin dağılımının normal dağılım gösterdiği sonucuna ulaşılmış ve bu durum nedeniyle iki faktörlü analizlerde t-testi, ikiden fazla faktörlü analizlerde ise ANOVA testi gibi parametrik testler kullanılarak betimsel analiz yapılmış ve bulgular yorumlanmıştır. Araştırmaya ait bulgulardan hareketle okulöncesi öğretmenlerin teknostres yaşama düzeylerinin “orta düzey” olduğu; cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, yaş ve mesleki kıdem faktörüne göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonuçlarından hareketle uygulayıcı ve araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.

Keywords
Okulöncesi, teknoloji, teknostres.

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri