Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


72 SayıEditör
Dr. Bekir KAYABAŞI

Editör Yardımcısı
Dr. Fatih KANA- Dr. Abdullah AYDIN-Dr. Wisam Abdullah JASIM-Dr. Amel Tsouria GUELAI

Hatay/Türkiye  2022

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMahdi Abdel-Saheb Ibrahim  
USING LOCAL MATERIALS TO PREPARE PAPER CLAY Ss, 1-16
USING LOCAL MATERIALS TO PREPARE PAPER CLAY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3169
Özet | Abstract | Tam Metin |


Enas Kadim Hawash Abd & Harith Asaad Abdul Razzaq  
COMPATIBILITY OF OPPOSITES IN THE DESIGN OF RESIDENTIAL INTERIOR SPACES (AN ANALYTICAL STUDY OF THE APPLICATIONS OF FENG SHUI) Ss, 17-44
COMPATIBILITY OF OPPOSITES IN THE DESIGN OF RESIDENTIAL INTERIOR SPACES (AN ANALYTICAL STUDY OF THE APPLICATIONS OF FENG SHUI)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3170
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mohammed Abdul Hussein Yousif  
AESTHETIC EMPLOYING OF ORES IN CONTEMPORARY SCULPTURAL FORMATION TRENDS Ss, 45-66
AESTHETIC EMPLOYING OF ORES IN CONTEMPORARY SCULPTURAL FORMATION TRENDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3171
Özet | Abstract | Tam Metin |


Eman Taha Yaseen  
DIMENSIONS OF EMPLOYING ORIGAMI ART IN COMMERCIAL ADVERTISING TARD DESIGN Ss, 67-87
DIMENSIONS OF EMPLOYING ORIGAMI ART IN COMMERCIAL ADVERTISING TARD DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3172
Özet | Abstract | Tam Metin |


Anas K. Yaser  
REFERENCES OF THE FEMALE BODY IN THE DRAWINGS OF THE ARTIST AFIFA LAIBI, AN ANALYTICAL STUDY Ss, 88-107
REFERENCES OF THE FEMALE BODY IN THE DRAWINGS OF THE ARTIST AFIFA LAIBI, AN ANALYTICAL STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3173
Özet | Abstract | Tam Metin |


Raghad Jamal Manaf -  
TOOLS OF KILLING AND TORTURE IN ANDALUSIA Ss, 108-130
TOOLS OF KILLING AND TORTURE IN ANDALUSIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3174
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hussein Nageeb Wali  
THE HISTORICAL DEVELOPMENT O F THE GROWTH OF THE CITY OF BAGHDAD ACCORDING TO THE BASIC DESIGN Ss, 131-146
THE HISTORICAL DEVELOPMENT O F THE GROWTH OF THE CITY OF BAGHDAD ACCORDING TO THE BASIC DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3175
Özet | Abstract | Tam Metin |


Alaa Shaker Mahmood - Hamed Ibrahim Amheidi & Nada Abdulaziz Saleh  
PROBLEMS FACING THE STUDENTS OF THE ARTISTIC EDUCATION DEPARTMENT IN A SUBJECT OF ART APPRECIATION AND CRITIQUE Ss, 147-160
PROBLEMS FACING THE STUDENTS OF THE ARTISTIC EDUCATION DEPARTMENT IN A SUBJECT OF ART APPRECIATION AND CRITIQUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3176
Özet | Abstract | Tam Metin |


Widad Ghazi Dabkh  
JOURNALISTIC TREATMENT OF ECONOMIC CRISES IN THE IRAQI PRESS (AN ANALYTICAL STUDY OF THE NEWSPAPERS AL-SABAH AND TARIQ AL-SHAAB FOR THE PERIOD FROM 9/1/2020 TO 10/31/2020) Ss, 161-187
JOURNALISTIC TREATMENT OF ECONOMIC CRISES IN THE IRAQI PRESS (AN ANALYTICAL STUDY OF THE NEWSPAPERS AL-SABAH AND TARIQ AL-SHAAB FOR THE PERIOD FROM 9/1/2020 TO 10/31/2020)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3177
Özet | Abstract | Tam Metin |


Arzu KÜÇÜK  
THE EFFECT OF AN ONLINE SUSTAINABLE DEVELOPMENT EDUCATION ON WATER LITERACY OF TURKISH MIDDLE SCHOOL STUDENTS Ss, 188-202
ÇEVRİM İÇİ YAPILAN BİR SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA EĞİTİMİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SU OKURYAZARLIKLARINA ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3164
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gamze GÜLER  
EVALUATION OF ACADEMIC TRANSLATION EDUCATION AND EXPECTATIONS OF TRANSLATION MARKET IN THE CONTEXT OF SOCIOLOGY OF TRANSLATION Ss, 203-213
AKADEMİK ÇEVİRİ EĞİTİMİ VE ÇEVİRİ PİYASASI BEKLENTİSİNİ ÇEVİRİ SOSYOLOJİSİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3134
Özet | Abstract | Tam Metin |


İsa DERE  
ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRENCİLERİN GÜDÜLENMESİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR Ss, 214-223
PROBLEMS FACED BY SECONDARY SCHOOL TEACHERS IN MOTİVATİNG STUDENTS IN DISTANCE EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3153
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ertuğrul ÖZAYDIN  
ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN "OKUL MÜDÜRÜ" KAVRAMINA YÖNELİK ALGILARI: METAFOR ÇALIŞMASI Ss, 224-234
SECONDARY SCHOOL TEACHERS' PERCEPTIONS OF THE CONCEPT OF "SCHOOL PRINCIPAL":A METAPHOR STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3138
Özet | Abstract | Tam Metin |


Altan Serkan YILMAZ  
YABANCI UYRUKLU ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR Ss, 235-244
PROBLEMS FACED BY TEACHERS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGN SECONDARY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3155
Özet | Abstract | Tam Metin |


Alperen Mustafa YİĞİT & Mehmet EROGLU  
THE ROLE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN CUSTOMER ORIENTATION ON THE ROAD TO CUSTOMER SATISFACTION Ss, 245-255
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE GİDEN YOLDA DUYGUSAL ZEKANIN MÜŞTERİ ODAKLILIK ÜZERİNDEKİ ROLÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3158
Özet | Abstract | Tam Metin |


Süleyman Altın  
THE COSMOLOGICAL ARGUMENT AND NATURE OF THE PRINCIPLE OF SUFFICIENT REASON Ss, 256-265
KOZMOLOJİK ARGÜMAN VE YETER-SEBEP İLKESİNİN MAHİYETİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3154
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hacı ÇİÇEK  
EBÛ SEHL MUHAMMED el-MAGRÂVÎ’NİN “el-MUFESSİRÛN” ADLI ESERİNDE SEYYİD KUTUB’U TENKİDİ -HZ. MUSA VE HZ. OSMAN ÖRNEĞİ- Ss, 266-287
COMMITMENT OF INTERPRETER SAYYID QUTB IN THE WORK OF ABU SAHL MOHAMMAD AL-MAGHRAOUİ -HZ. MOSES AND HZ. UTMAN EXAMPLE-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3166
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mekki SOLMAZ  
KUR’ÂN’DA “USR” VE “YÜSR” KAVRAMLARINA SEMANTİK BİR YAKLAŞIM Ss, 288-300
A SEMANTICAL APPROACH TO THE CONCEPTS OF "USR" AND "YUSR" IN THE QUR'AN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3152
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşe UÇAR YILMAZ  
EXAMINATION OF THE SCHOOL-BASED PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS Ss, 301-310
ÖĞRETMENLERİN OKUL TEMELLİ MESLEKİ GELİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3167
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şerife BAKIRCI & Dilek CERAN  
5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİ DİNLEME-İZLEME METİNLERİNİN SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN İNCELENMESİ Ss, 311-321
EXAMINATION OF LISTENING-WATCHING TEXTS IN 5TH GRADE TURKISH TEXTBOOK IN TERMS OF VOCATIONAL EXISTENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3146
Özet | Abstract | Tam Metin |


Azhar Alwan Kshash  
THE EFFECT OF STRATEGY 1-2-4 IN THE ACHIEVEMENT OF MATHEMATICS AT THE FOURTH PRIMARY GRADE Ss, 322-340
THE EFFECT OF STRATEGY 1-2-4 IN THE ACHIEVEMENT OF MATHEMATICS AT THE FOURTH PRIMARY GRADE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3178
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ülkü ELİUZ & Arzu KÜÇÜKOSMAN  
FANTASTİK DİŞİL MİZAH BAĞLAMINDA NAZLI ERAY ÖYKÜLERİNDE İHTİYACA GÖRE ŞEKİLLENDİRİLEN ERKEK / CEP BOY SEVGİLİ Ss, 341-368
MAN/ POCKET SIZE DARLING SHAPED ACCORDING TO NEEDS IN NAZLI ERAY'S STORIES IN THE CONTEXT OF FANTASTIC FEMALE HUMOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3160
Özet | Abstract | Tam Metin |


Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK & Cabbar AYDIN  
ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ YAZMA YÖNTEMLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME Ss, 369-390
A REVIEW OF WRITING METHODS IN SECONDARY SCHOOL TURKISH TEXTBOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3165
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri