Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRENCİLERİN GÜDÜLENMESİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

PROBLEMS FACED BY SECONDARY SCHOOL TEACHERS IN MOTİVATİNG STUDENTS IN DISTANCE EDUCATION

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRENCİLERİN GÜDÜLENMESİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

 
Yazar : İsa DERE    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 72
Sayfa : 214-223
DOI Number: :
Cite : İsa DERE , (2022). ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRENCİLERİN GÜDÜLENMESİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR . Route Education and Social Science Journal , 72, p. 214-223. Doi: 10.17121/ressjournal.3153.
738    522


Özet
Uzaktan eğitim, eğitime erişim ile ilgili sorunların yaşandığı hallerde, bireylerin eğitimlerini almalarını sağlamak için tercih edilen, geçmişi asırlar öncesine dayanan bir eğitim şeklidir. Her ne kadar eski bir yöntem olsa da tam olarak yüz yüze eğitimin yerini tam olarak doldurduğu söylenemez. Bunun altında yatan en temel nedenin ise uzaktan eğitimde öğrencilerin derse güdülenmesinde yaşanılan sorunlardır. Ortaokul öğretmenlerinin uzaktan eğitim esnasında öğrencileri derse güdülemede yaşadıkları sorunları belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 akademik yılında Ordu ili Ünye ilçesinde görev yapmakta olan 15 ortaokul öğretmeni oluşturmuştur. Katılımcılara, araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan 5 soru sorulmuştur. Elde edilen yanıtlara betimsel analiz uygulanmış ve yapılan analizler sonucunda çeşitli bulgular elde edilmiştir. Bu bulgulara göre öğretmenlerin “uzaktan eğitim” kavramını, öğretmen ve öğrencinin fiziksel olarak farklı ortamlarda olduğu, erişim sorununu ortadan kaldıran ve teknolojik bir araç ile gerçekleştirilen eğitim sistemi olarak tanımladıkları, öğretmenlerin uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimi karşılaştırmalarında dikkat dağıtıcı unsurların çokluğu, davranış kontrolünün güçlüğü, öğretmen ve öğrenci motivasyonunun düşük olması ve kazanımların tümünün verilebilmesi açısından uzaktan eğitimin daha yetersiz olduğu; öte yandan uzaktan eğitimin yüz yüze eğitime göre zaman ve mekân esnekliği ve görsel materyallerin çeşitliliği konusunda daha üstün olduğu, öğrencilerin derse güdülenmesinde en çok, kullanılan tekniklerin sınırlı olması nedeniyle sorun yaşandığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Güdüleme, öğrenme, uzaktan eğitim

Abstract
Distance education is a form of education dating back centuries, which is preferred to enable individuals to receive their education in cases where there are problems with access to education. Although it is an old method, it cannot be said that it completely replaces face-to-face education. The main reason behind this is the problems experienced in motivating students to the lesson in distance education. The study group of this research, which was carried out in order to determine the problems that secondary school teachers experience in motivating students during distance education, consisted of 15 secondary school teachers working in Ünye district of Ordu province in the 2020-2021 academic year. Participants were asked 5 questions in the semi-structured interview form prepared by the researcher. Descriptive analysis was applied to the answers obtained and various findings were obtained as a result of the analysis. According to these findings, the teachers defined the concept of "distance education" as an education system where the teacher and the student are physically in different environments, eliminating the access problem and using a technological tool. Distance education is insufficient in terms of low motivation of teachers and students and giving all the gains; On the other hand, it has been concluded that distance education is superior to face-to-face education in terms of time and space flexibility and diversity of visual materials, and that the most problems in motivating students to the lesson are due to the limited techniques used.

Keywords
Distance education, learning, motivation

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri