Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN "OKUL MÜDÜRÜ" KAVRAMINA YÖNELİK ALGILARI: METAFOR ÇALIŞMASI
Ortaokul öğretmenlerinin “okul müdürü” kavramına dair algılarını metaforlar aracılığı ile belirlemek için gerçekleştirilen bu çalışma Samsun ili Çarşamba ilçesinde kamu ortaokullarında görev yapan 107 ortaokul öğretmeninin araştırmaya gönüllü katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma nitel olup olgubilim ile desenlenmiştir. Çalışma grubuna, araştırmacı tarafından düzenlenmiş olan “Okul müdürü………gibidir, çünkü………” sorusunun bulunduğu görüşme formu uygulanmış ve öğretmenlerden boşlukları doldurmaları istenmiştir. Çalışma grubunun vermiş olduğu cevaplar kullanım nedenine göre kategorileştirilmiş ve araştırmanın bulguları elde edilmiştir. Bulgular ışığında ortaokul öğretmenlerinin “okul müdürü” kavramı ile ilgili en çok “baba”, “aslan” ve “karınca” metaforlarını tercih ettikleri, nedenine göre ise en çok “liderlik”, “adalet” ve “çalışkanlık” kategorilerinde yanıt verdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerin tamamının okul müdürü kavramına dair olumlu metafor kullandıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Okul müdürü, metafor, öğretmen görüşü.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri