Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YABANCI UYRUKLU ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

PROBLEMS FACED BY TEACHERS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGN SECONDARY STUDENTS

YABANCI UYRUKLU ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

 
Yazar : Altan Serkan YILMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 72
Sayfa : 235-244
DOI Number: :
Cite : Altan Serkan YILMAZ , (2022). YABANCI UYRUKLU ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR . Route Education and Social Science Journal , 72, p. 235-244. Doi: 10.17121/ressjournal.3155.
468    540


Özet
Ülkeler çeşitli nedenlerle başka ülke vatandaşlarına geçici ya da kalıcı olarak ev sahipliği yapmak durumunda kalırlar. Dış ülkelerden göç ederek kendi ülkesine gelen bireylerin topluma uyumunu sağlamak devletin önemli görevlerinden birisidir. Bu uyumun ilk basamaklarından biri de eğitim çağında olan yabancı uyruklu kişilerin eğitim sistemine dahil edilmesi ve eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilmelerinin sağlanmasıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim alabilmeleri için de öncelik öğrencilerin ülkede kullanılan ana dili öğrenmelerini sağlamaktır. Bu çalışma ortaokullarda okuyan yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretiminde öğretmenlerin karşılaştıkları sorunların belirlenmesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda nitel bir çalışma olarak bütüncül tek durum desenli betimsel durum çalışması gerçekleştirilmiştir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Ordu ili Ünye ilçesindeki ortaokullarda görev yapan ve yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe eğitimi vermiş ya da vermekte olan 15 ortaokul öğretmeni çalışma grubuna dahil edilmiştir. Çalışma grubundaki öğretmenlere araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan 5 soruluk görüşme formu uygulanmıştır. Katılımcıların vermiş oldukları yanıtlara içerik analizi uygulanarak araştırmanın amacına ve alt amaçlarına uygun şekilde bulgular elde edilmiştir. Bu bulgulara göre; yabancı uyruklu öğrencilerin ruhsal sorunlarının Türkçe öğretiminde en büyük sorunlardan biri olduğu, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenmeye karşı isteklerinin genellemesinin mümkün olmadığı, ancak bu tutumun zamanla değiştiği, yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretiminde ailelerinin desteğinin olumlu olduğu ve ortaokulda okuyan yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretiminde öğretmenlerin karşılaştıkları sorunların çözümünde öğrenci ile aynı dili konuşan başka bir öğrencinin katkısının olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre araştırmacılara ve uygulayıcılara çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Ortaokul, Türkçe eğitimi, yabancı uyruklu öğrenci

Abstract
Countries have to temporarily or permanently host citizens of other countries for various reasons. It is one of the important duties of state administrators to ensure the integration of individuals who migrated from foreign countries and came to their own country. One of the first steps of this harmonization is to include foreign nationals who are of education age in the education system and to enable them to continue their education from where they left off. In order for foreign students to receive education, the priority is to ensure that students learn the native language used in the country. This study aims to determine the problems faced by teachers in teaching Turkish to foreign students studying in secondary schools. For this aim, a descriptive case study with a holistic single case pattern was carried out as a qualitative study. In the 2020-2021 academic year, 15 secondary school teachers working in secondary schools in Ordu province Ünye district and who have given or are teaching Turkish to foreign students were included in the study group. The 5-question interview form developed by the researcher was applied to the teachers in the study group. Findings were obtained in accordance with the purpose and sub-objectives of the research by applying content analysis to the answers given by the participants. According to these findings; The psychological problems of foreign students are one of the biggest problems in teaching Turkish, it is not possible to generalize the desire of foreign students to learn Turkish, but this attitude has changed over time, the support of their families in teaching Turkish to foreign students is positive, and It was concluded that another student, speaking the same language as the foreign student, contributed to the solution of the problems encountered by teachers in teaching Turkish to foreign students in secondary school. According to the results obtained in the study, various suggestions were made to researchers and practitioners.

Keywords
Secondary school, Turkish education, foreign student

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri