Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EVALUATION OF ACADEMIC TRANSLATION EDUCATION AND EXPECTATIONS OF TRANSLATION MARKET IN THE CONTEXT OF SOCIOLOGY OF TRANSLATION
(AKADEMİK ÇEVİRİ EĞİTİMİ VE ÇEVİRİ PİYASASI BEKLENTİSİNİ ÇEVİRİ SOSYOLOJİSİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRME )

Yazar : Gamze GÜLER    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 72
Sayfa : 203-213
272    280


Özet
Akademik çeviri eğitimi en genel tanımıyla çeviri bölümü öğrencilerine farklı bakış açıları ve farklı becerilerle çeviri edinci kazandırmayı hedeflemektedir. Çeviri edincinden bahsedilirken birden fazla edinci içinde barındıran, birbiriyle ilintili olan bir edinç sarmalı kastedilmektedir. Çeviri edinci dil, metin, kültür vb. edinçleri içinde barındıran çatı bir kavramdır ve bu yönüyle de çeviri edincinin doğası çeviri olgusunun çok yönlü doğasına benzetilebilir. Bu edinçlerin kazandırılması akademik çeviri eğitiminin temel hedeflerinden biridir. Ancak akademik çeviri eğitiminin çevirmene kazandırdığı çeviri edincinin mevcut çeviri görevi karşısında yetersiz kalması durumunda çeviri edincine güncellemeler yapılarak geliştirilmesi gerektiği gerçeği göz ardı edilmemesi gereken bir durumdur. Çeviri sosyolojisi çevirmenin mesleki hayatına yönelik aldığı eğitim ve edindiği bilgi ve becerileri ikincil habitus başlığı altında ele almaktadır. Çevirmen çeviriye yönelik edindiği bilgi, becerileri içeren çeviri edincini ikincil habitusuna kaydeder ve aldığı çeviri görevine göre gerekli bilgileri bu habitusundan çağırmaktadır. Bu çalışmada çeviri sosyolojisi bağlamında akademik çeviri eğitiminin çeviri bölümü öğrencilerine kazandırmayı hedeflediği ikincil habitus ve çeviri piyasasının iş hayatına atılan çevirmenlerden beklediği ikincil habitusa yönelik karşılaştırmalı bir değerlendirme yapılacaktır. Bu sayede akademik çeviri eğitimi ve çeviri piyasası olmak üzere her iki alanın beklentilerinin birbirleriyle ne derece örtüştüğüne dair karşılaştırmalı bir değerlendirmeye de yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Çeviri sosyolojisi, edinç, ikincil habitus, akademik çeviri eğitimi ve çeviri piyasası

Abstract
In the most general definition, the academic translation education aims to provide translation competence to translation students with different perpectives and skills. When referring to translation competence, it is meant that a interrelated competence spiral, which involve in more than one competencies. Translation competence (involve in language competence, text competence, cultur competence etc.) is a notion that gathers other competencies under its roof and from this aspect the nature of translation competence is like the nature of the multifaceted nature of translation. The acquisition of these competencies is one of the main task of academic translation education. Wenn translation competence is inadequate according to translation task, translation competence should be improved by making updates. The sociology of translation evaluate the translator’s education, skills and knowledge for their professional life under the heading of secondary habitus. The translator save this skill and knowledge into the secondary habitus and according to translation task recall informations from this habitus. In this study, in the context of sociology of translation will be made a comperative assessment between the secondary habitus that academic translation education aims to provide to the students of translation department and the secondary habitus that the translation market expects the translators who are introduced to the business life. In this way, this study will include an comparative assesment of the degree of the expectations of both areas.

Keywords
Key words: Sociology of translation, compedence, secondary habitus, academic translation education a

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri