Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YABANCI UYRUKLU ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
Ülkeler çeşitli nedenlerle başka ülke vatandaşlarına geçici ya da kalıcı olarak ev sahipliği yapmak durumunda kalırlar. Dış ülkelerden göç ederek kendi ülkesine gelen bireylerin topluma uyumunu sağlamak devletin önemli görevlerinden birisidir. Bu uyumun ilk basamaklarından biri de eğitim çağında olan yabancı uyruklu kişilerin eğitim sistemine dahil edilmesi ve eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilmelerinin sağlanmasıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim alabilmeleri için de öncelik öğrencilerin ülkede kullanılan ana dili öğrenmelerini sağlamaktır. Bu çalışma ortaokullarda okuyan yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretiminde öğretmenlerin karşılaştıkları sorunların belirlenmesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda nitel bir çalışma olarak bütüncül tek durum desenli betimsel durum çalışması gerçekleştirilmiştir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Ordu ili Ünye ilçesindeki ortaokullarda görev yapan ve yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe eğitimi vermiş ya da vermekte olan 15 ortaokul öğretmeni çalışma grubuna dahil edilmiştir. Çalışma grubundaki öğretmenlere araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan 5 soruluk görüşme formu uygulanmıştır. Katılımcıların vermiş oldukları yanıtlara içerik analizi uygulanarak araştırmanın amacına ve alt amaçlarına uygun şekilde bulgular elde edilmiştir. Bu bulgulara göre; yabancı uyruklu öğrencilerin ruhsal sorunlarının Türkçe öğretiminde en büyük sorunlardan biri olduğu, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenmeye karşı isteklerinin genellemesinin mümkün olmadığı, ancak bu tutumun zamanla değiştiği, yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretiminde ailelerinin desteğinin olumlu olduğu ve ortaokulda okuyan yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretiminde öğretmenlerin karşılaştıkları sorunların çözümünde öğrenci ile aynı dili konuşan başka bir öğrencinin katkısının olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre araştırmacılara ve uygulayıcılara çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords
Ortaokul, Türkçe eğitimi, yabancı uyruklu öğrenci

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri