Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


YABANCI UYRUKLU ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
Ülkeler çeşitli nedenlerle başka ülke vatandaşlarına geçici ya da kalıcı olarak ev sahipliği yapmak durumunda kalırlar. Dış ülkelerden göç ederek kendi ülkesine gelen bireylerin topluma uyumunu sağlamak devletin önemli görevlerinden birisidir. Bu uyumun ilk basamaklarından biri de eğitim çağında olan yabancı uyruklu kişilerin eğitim sistemine dahil edilmesi ve eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilmelerinin sağlanmasıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim alabilmeleri için de öncelik öğrencilerin ülkede kullanılan ana dili öğrenmelerini sağlamaktır. Bu çalışma ortaokullarda okuyan yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretiminde öğretmenlerin karşılaştıkları sorunların belirlenmesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda nitel bir çalışma olarak bütüncül tek durum desenli betimsel durum çalışması gerçekleştirilmiştir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Ordu ili Ünye ilçesindeki ortaokullarda görev yapan ve yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe eğitimi vermiş ya da vermekte olan 15 ortaokul öğretmeni çalışma grubuna dahil edilmiştir. Çalışma grubundaki öğretmenlere araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan 5 soruluk görüşme formu uygulanmıştır. Katılımcıların vermiş oldukları yanıtlara içerik analizi uygulanarak araştırmanın amacına ve alt amaçlarına uygun şekilde bulgular elde edilmiştir. Bu bulgulara göre; yabancı uyruklu öğrencilerin ruhsal sorunlarının Türkçe öğretiminde en büyük sorunlardan biri olduğu, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenmeye karşı isteklerinin genellemesinin mümkün olmadığı, ancak bu tutumun zamanla değiştiği, yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretiminde ailelerinin desteğinin olumlu olduğu ve ortaokulda okuyan yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretiminde öğretmenlerin karşılaştıkları sorunların çözümünde öğrenci ile aynı dili konuşan başka bir öğrencinin katkısının olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre araştırmacılara ve uygulayıcılara çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Ortaokul, Türkçe eğitimi, yabancı uyruklu öğrenci

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri