Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN "OKUL MÜDÜRÜ" KAVRAMINA YÖNELİK ALGILARI: METAFOR ÇALIŞMASI
(SECONDARY SCHOOL TEACHERS' PERCEPTIONS OF THE CONCEPT OF "SCHOOL PRINCIPAL":A METAPHOR STUDY )

Yazar : Ertuğrul ÖZAYDIN    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 72
Sayfa : 224-234
231    257


Özet
Ortaokul öğretmenlerinin “okul müdürü” kavramına dair algılarını metaforlar aracılığı ile belirlemek için gerçekleştirilen bu çalışma Samsun ili Çarşamba ilçesinde kamu ortaokullarında görev yapan 107 ortaokul öğretmeninin araştırmaya gönüllü katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma nitel olup olgubilim ile desenlenmiştir. Çalışma grubuna, araştırmacı tarafından düzenlenmiş olan “Okul müdürü………gibidir, çünkü………” sorusunun bulunduğu görüşme formu uygulanmış ve öğretmenlerden boşlukları doldurmaları istenmiştir. Çalışma grubunun vermiş olduğu cevaplar kullanım nedenine göre kategorileştirilmiş ve araştırmanın bulguları elde edilmiştir. Bulgular ışığında ortaokul öğretmenlerinin “okul müdürü” kavramı ile ilgili en çok “baba”, “aslan” ve “karınca” metaforlarını tercih ettikleri, nedenine göre ise en çok “liderlik”, “adalet” ve “çalışkanlık” kategorilerinde yanıt verdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerin tamamının okul müdürü kavramına dair olumlu metafor kullandıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Okul müdürü, metafor, öğretmen görüşü.

Abstract
This study, which was carried out to determine the perceptions of secondary school teachers about the concept of "school principal" through metaphors, was carried out with the voluntary participation of 107 secondary school teachers working in public secondary schools in the town of Çarşamba, Samsun. The research is qualitative and patterned with phenomenology. The interview form with the question "School principal is like………, because………", prepared by the researcher, was applied to the study group and the teachers were asked to fill in the blanks. The answers given by the study group were categorized according to the reason for use and the findings of the research were obtained. In the light of the findings, it was concluded that secondary school teachers mostly preferred the metaphors of "father", "lion" and "ant" related to the concept of "school principal", and according to the reason, they mostly responded in the categories of "leadership", "justice" and "diligence". It was determined that all of the teachers who made up the study group used positive metaphors about the concept of school principal.

Keywords
School principal, metaphor, teacher opinion.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri