Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EXAMINATION OF THE SCHOOL-BASED PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS

ÖĞRETMENLERİN OKUL TEMELLİ MESLEKİ GELİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ

EXAMINATION OF THE SCHOOL-BASED PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS

 
Yazar : Ayşe UÇAR YILMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 72
Sayfa : 301-310
DOI Number: :
Cite : Ayşe UÇAR YILMAZ , (2022). EXAMINATION OF THE SCHOOL-BASED PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS. Route Education and Social Science Journal , 72, p. 301-310. Doi: 10.17121/ressjournal.3167.
468    493


Özet
Öğretmenlik mesleği, bireyin yaşamına dokunan ve geleceğin şekillendirilmesinde kritik öneme sahip bir meslek olarak sürekli yenilenmeyi, öğretmenlerin sürekli bir mesleki gelişim çabası içerisinde olmalarını gerektirir. Mesleki gelişimin sağlanması için farklı yollara başvurulabilir. Bu durum bir yönüyle de bireylerin öğrenme biçimlerindeki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Genel ve yaygın biçimde öğretmenlerin mesleki yeterliklerinin geliştirilmesi, mesleki gelişimlerinin desteklenmesi için tercih edilen öğretim faaliyeti hizmet içi eğitimlerdir. Merkezi yönetim anlayışı içerisinde, öğretmenlerin sahip olmaları gerektiğine inanıldığı için planlanan hizmet içi eğitim faaliyetleri ile öğretmenlere erişim kolay olmakla birlikte öğretmenlerin bu faaliyetlere katılmalarının her zaman beklenen faydayı sağladığı söylenemez. Öğretmenlerin kendilerine ilişkin yapacakları öz değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak öğrenme gereksinimlerini tespit etmeleri, tespit edilen öğrenme ihtiyacının karşılanmasına ilişkin yöntem ve sürecin yine öğretmenlerin kendilerince planlanması sürecin kabul edilebilirliğini artıracak ve benimsenmesini sağlayacaktır. Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeli, öğretmen ve okul yöneticilerine mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarını geliştirmede, etkili öğrenme ve öğretme ortamları oluşturmada destek sağlayan süreçleri içeren bir uygulamadır. Öğretmenlerin okul temelli mesleki gelişim modeli ve sürecine ilişkin görüşlerinin incelenmesini konu edinen bu araştırmanın ulaşılabilir çalışma evreni ile amaçlı ve doğrulayıcı örneklemi; konu bütünlüğü kapsamında yürütülen ve erişime açık araştırmaların sonuçları ve ulusal raporlardır. Araştırmada, alanyazı araştırma sonuçları doküman analizi tekniği ile incelenmiştir. Bu yönüyle araştırma nitel yöntemli bir çalışmadır. Araştırmada, OTMG Modeli’ne ilişkin öğretmenlerin başlangıçta olumlu görüşe sahip oldukları, uygulama sürecinde karşılaşılan güçlüklere bağlı olarak modelin uygulanabilir olmasına dönük algı ve olumlu görüş düzeyinde düşüş görüldüğü sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Mesleki gelişim, okul temelli mesleki gelişim, öğretmen yeterlikleri

Abstract
The teaching profession requires continuous renewal as a profession that touches the life of an individual and is critical to the shape of the future, and that teachers are in constant professional development efforts. Different ways can be applied to ensure professional development. In some ways, this is due to differences in the way individuals learn. In general, the preferred training activities are in-service training to improve the professional competencies of teachers and support professional development. Within the central management sense, it is easy to access teachers through planned in-service training activities as teachers are believed to have, but it is not always the benefit that teachers are expected to participate in these activities. Depending on the self-assessment results teachers will be able to determine learning requirements, the method and process for meeting the identified learning needs, and the planning of teachers in their own way, will increase and ensure acceptance of the process. The School-based Professional Development (SBPD) Model is an application that provides teachers and school administrators with processes that provide support in developing professional knowledge, skills, values and attitudes, creating effective learning and teaching environments. This research, which covers the study of teachers' views on the school-based professional development model and process, is the results and national reports of accessible study and purpose and verification examples; the results of the research conducted and open to access within the scope of the subject integrity. In the study, the results of the field research were examined by the document analysis technique. In this regard, research is a qualitative method study. The study concluded that teachers of the SBPD Model had a positive view at the beginning, and that there was a decrease in perception and positive visibility to the fact that the model was applicable, depending on the difficulties encountered in the implementation process.

Keywords
Professional development, school-based professional development, teacher competencies

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri